Oud-besturen

In Duplo kent een hecht oud-bestuurdersgezelschap. Vele oud-bestuurders zijn nog actief bij Studievereniging In Duplo of Alumnivereniging Ex Duplo. Eens in het jaar verzorgt het zittend bestuur het oud-besturendiner. Bovenstaand een foto van de aanwezigen tijdens het lustrum oud-besturendiner in de Euromast van 29 februari 2020.

De oprichters

Het eerste (1999-2000)

Het tweede (2000-2001)

Het derde (2001-2002)

Het vierde (2002-2003)

Het vijfde (2003-2004)

Het zesde (2004-2005)

Het zevende (2005-2006)

Het achtste (2006-2007)

Het negende (2007-2008)

Het tiende (2008-2009)

Het elfde (2009-2010)

Het twaalfde (2010-2011)

Het dertiende (2011-2012)

Het veertiende (2012-2013)

Het vijftiende (2013-2014)

Het zestiende (2014-2015)

Het zeventiende (2015-2016)

Het achttiende (2016-2017)

Het negentiende (2017-2018)

Het twintigste (2018-2019)

Het eenentwintigste (2019-2020)

Sluiten