Het zestiende

Het zestiende: 2014-2015

Van links naar rechts:

  • Tycho van der Meer (Commissaris Media)
  • Dionne van Ommen (Commissaris Interne Zaken)
  • Jordi van den Berg (Secretaris)
  • William Ponsteen (Voorzitter)
  • Elian Killeen (Penningmeester)
  • Nicole Wolzak (Commissaris Externe Zaken)

Vijftien jaar In Duplo, een bijzonder jaar om dit jaar het bestuur te vormen. Een lustrumjaar maakt een bestuursjaar altijd extra speciaal gezien de festiviteiten die georganiseerd worden in het kader van het lustrum, dat met ‘Survival of the fittest’ een uitdagend thema had. Het was niet alleen een jaar met veel activiteiten, maar daarnaast ook een jaar met veel inschrijvingen voor het mr.drs.-programma. In Duplo is in vijftien jaar uitgegroeid tot een vereniging van ongeveer 600 leden.

Het was een jaar vol hoogtepunten dat begon met een geweldige constitutieborrel, een evenement dat In Duplo nog niet eerder had gekend. Een ander hoogtepunt was de studiereis naar Israël. De studiereis stond dit jaar in het teken van start-ups. We hebben dan ook, naast de culturele uitstapjes, bezoeken gebracht aan verschillende soorten bedrijven zoals onder andere Google, Microsoft, Philips, maar ook een Israëlisch advocatenkantoor en de toonaangevende fabrikant van 3D-printers. Daarnaast was het In Duplo-congres met dit jaar als thema 'Corporate Survival' ook weer een groot succes. Er waren nog veel meer hoogtepunten, maar dat zijn er teveel om hier op te noemen. Deze zijn allemaal wel vastgelegd in een extra dikke (lustrum)almanak.

Daarnaast hebben we geprobeerd niet alleen naar het huidige bestuursjaar en de vijftien voorgaande jaren te kijken, maar ook naar de toekomst van In Duplo met het schrijven van het meerjarenplan. Er ligt nu een plan voor de komende vijf jaar, op naar het volgende lustrum!

 

Sluiten