Het elfde

Het elfde: 2009 - 2010

Van links naar rechts, van boven naar beneden:

  • Ruben Weller (Commissaris Externe Zaken)
  • Linda Kamperman (Secretaris)
  • Hidde-Jan Beukers (Voorzitter)
  • Suzanne van Rooijen (Penningmeester)
  • Tapashia Thakoersingh (Commissaris Interne Zaken)
  • Miriam Buiten (Hoofdredacteur)

Op 17 september 2009 was het elfde bestuur een feit. Vanaf deze datum vervullen wij vol trots onze functie in het tweede lustrumbestuur. Het is een eer om in dit jaar het bestuur te vormen, zeker met de bijzondere activiteiten die rond de viering van het lustrum georganiseerd zullen worden.

Na tien jaar In Duplo staat er een sterke vereniging. Waar de vereniging tien jaar geleden is opgericht als dispuut, is het nu een volwaardige vereniging. Ieder bestuur heeft tot nu toe bijgedragen aan de ontwikkeling hiervan. Ook wij trachten ons in te zetten ter bevordering van de groei en bloei van de vereniging, en wel op de volgende manier. Rond het tweede lustrum vinden wij het namelijk een goed moment om te kijken naar de basis van een vereniging, namelijk de vertegenwoordiging van haar leden. Wij zien verschillende mogelijkheden om deze vertegenwoordiging uit te breiden, met name in de sfeer van faciliteiten. Een van onze doelstellingen was het inventariseren en waar mogelijk uitbreiden van de faciliteiten voor de mr.drs.-studenten.

Aan het eind van het jaar hebben we een mooi lijstje hoogtepunten verzameld. De studiereis, nieuwe vormen van bedrijfscontact en natuurlijk de lustrummaanden!

Sluiten