Het vierde

Het vierde: 2002 - 2003

Van links naar rechts:

  • Erik Voorma (Commissaris Extern)
  • Inge van Marsbergen (Secretaris)
  • Mark Verhoeven (Penningmeester)
  • Susanne Chamalaun (Voorzitter)
  • Corine Kroon (Commissaris Intern)
  • Linda Herms (Commissaris Communicatie)

Het meest opmerkelijke is dat het bestuur van het vierde jaar vier dames in zijn midden had, waardoor de mannen in de minderheid waren en altijd het onderspit dolven. Toch kan er worden gezegd dat dit bestuur het meest representatieve en mooiste bestuur van In Duplo is. Dat dit geldt voor de fysieke eigenschappen is natuurlijk evident, maar ook qua prestaties mochten zij er zijn. Tijdens de eerstejaarsactiviteit werd Rotterdam op de step verkend. Niet alleen bedrijfsbezoeken in het buitenland waren goed voor herinneringen die we ons hele leven niet meer vergeten, zo is ook in het jaar van het vierde een afvaardiging van In Duplo talenten richting Ernst & Young geweest. Oude activiteiten werden nieuw leven in geblazen, maar er zijn ook wat nieuwe activiteiten opgezet. Natuurlijk al de eerder genoemde eerstejaarsactiviteit, maar ook het Kolonisten van Catan-toernooi vindt zijn oorsprong in het jaar dat het vierde regeerde. Dit is maar een korte kijk op het succesvolle jaar van dit bestuur. Al met al kan gezegd worden dat het enorm gezellig is geweest en dat we het zeker niet hadden willen missen.

Sluiten