Het eerste

Het eerste: 1999-2000

Van links naar rechts:

  • Robbert Visser (Voorzitter)
  • Gerrit van Putten (Penningmeester)
  • Jeroen Thorenaar (Commissaris extern)
  • Pieter Slump (Vice-Voorzitter)
  • Bas Warmenhoven (Secretaris)

In december 1999 vond de eerste officiële activiteit van de toenmalige jongste studievereniging van Rotterdam plaats: een bedrijfsbezoek aan Ernst & Young. Dat dit bezoek een succes was, is alleen al af te leiden aan het grote aantal bedrijfsbezoeken dat later nog zou volgen. Daarnaast was het voor de aanwezigen een mijlpaal: In Duplo stond nu echt op de kaart! De eerste activiteit werd al snel gevolgd door een tweede, namelijk de oprichtings-ALV van In Duplo op 29 februari 2000. Een unieke vereniging verdient een unieke oprichtingsdatum, zo redeneerden de bestuurden. Bovendien scheelt het eens per vier jaar (alleen in schrikkeljaren) vieren van de Dies de vereniging een hoop geld. In de tweede helft van het jaar volgden nog twee activiteiten: een bedrijfsbezoek aan Nationale-Nederlanden en een mededingingsdebat. Aan het eind van het eerste verenigingsjaar konden de ‘founding fathers’ van In Duplo dan ook tevreden terugkijken.

Sluiten