Recht en Bedrijfskunde

Binnen dit programma combineer je Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht, met Bedrijfskunde. Je vindt hier een voorbeeld van een studiepad dat een dubbelstudent kan lopen i.c.m. Rechtsgeleerdheid. Hier vindt je een voorbeeld van een studiepad voor dubbelstudenten Bedrijfskunde & Fiscaal Recht. 

Klik de links voor de academische kalender van de Rotterdam School of Management en de Erasmus School of Law in 2023-2024.

Let op, bij alle vakken die gevolgd worden aan de Erasmus School of Law geldt dat een resultaat 6 jaar geldig blijft. Binnen die tijd dient dus de bachelor of master te worden afgerond, anders komen de behaalde resultaten mogelijk te vervallen en moeten de desbetreffende vakken dus mogelijk opnieuw worden gevolgd.

Bachelorjaar 1

   

Bachelorjaar 2

In het tweede bachelorjaar van Bedrijfskunde kan het vak 'Ondernemingsrecht' worden vrijgesteld op basis van ofwel het vak 'Recht en Bedrijf' voor studenten Rechtsgeleerdheid, ofwel het vak 'Ondernemingsrecht' voor studenten Fiscaal Recht. 

Indien je zowel Fiscaal recht als Rechtsgeleerdheid volgt kan het vak 'Ondernemingsrecht' voor Fiscaal recht (RFD216) worden vrijgesteld op basis van het vak 'Recht en Bedrijf' van de studie Rechtsgeleerdheid (RD320). Ook hiervoor dien je een verzoek in te dienen bij de examencommissie.

Daarnaast kunnen in het tweede bachelorjaar van Fiscaal Recht de vakken 'Openbare Financiën' en 'Bedrijfseconomie en Fiscaal Comptabele Toepassingen' worden vrijgesteld op basis van een afgerond Bachelor-1 van Bedrijfskunde.

Bachelorjaar 3

Ook kun je een bestuursjaar doen bij In Duplo. Meer informatie daarover vind je hier.

       

   

Sluiten