Vrijstellingen bachelorjaar 3

In de Bachelor-3 van de studies Bedrijfskunde & (Fiscaal) Recht kunnen een aantal vrijstellingen worden aangevraagd:

Bedrijfskunde

Je mag op basis van een behaalde Bachelor-1 van Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht vrijstelling aanvragen voor de eerste drie blokken uit je Bachelor-3 van Bedrijfskunde. Je moet dan wel blok 12, 13 en 14 doen. Je kunt dus een vrijstelling krijgen voor de minor, de keuzeruimte en de major van Bachelor-3.

De vrijstelling voor de eerste drie blokken van Bachelor-3 kan worden aangevraagd bij de Examencommissie van de Rotterdam School of Management. Dit doe je door een nieuwe zaak te starten in jouw OSIRIS-account. Je vraagt je vrijstelling aan met behulp van het volgende template:

Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan de Dubbelstudie [Fiscaal] Recht en Bedrijfskunde, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie [Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht] als Bedrijfskunde afgerond kan worden. Inmiddels heb ik mijn Bachelor-1 van de studie [Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht] behaald. Op basis hiervan vraag ik u om vrijstelling te verlenen voor de [minor/de keuzeruimte/de drie majorvakken]. Bijgaand treft u een uitdraai van Osiris Online aan waarop u kunt kunt nagaan dat ik mijn Bachelor-1 [Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht] inderdaad behaald heb.”

Zorg ervoor dat je altijd een uitdraai van je cijferlijst voegt bij je aanvraag voor een vrijstelling, zodat de Examencommissie kan bevestigen dat je daadwerkelijk voldoet aan de vereisten voor een vrijstelling.

Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht

In blok 1 en blok 2 van de Bachelor-3 Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht staat een minor ingepland. Op basis van een afgeronde Bachelor-1 van Bedrijfskunde kan hiervoor een vrijstelling worden aangevraagd. Deze vrijstelling vraag je aan bij de Examencommissie van de Erasmus School of Law. Meer informatie vind je via dit formulier. Dit kan met behulp van het volgende template:

“Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan de Dubbelstudie [Fiscaal] Recht en Bedrijfskunde, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie [Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht] als Bedrijfskunde afgerond kan worden. Inmiddels heb ik mijn Bachelor-1 van de studie Bedrijfskunde behaald. Om mijn bachelordiploma [Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht] te halen, heb ik echter een vrijstelling nodig voor mijn minor uit Bachelor-3 (15 ECTS). Bij dezen vraag ik u om hiervoor vrijstelling te verlenen op basis van mijn behaalde Bachelor-1 van Bedrijfskunde. Bijgaand treft u een uitdraai van Osiris Online aan, waarop u kunt nagaan dat ik mijn Bachelor-1 van Bedrijfskunde inderdaad behaald heb.”

Zorg ervoor dat je altijd een uitdraai van je cijferlijst voegt bij je aanvraag voor een vrijstelling, zodat de Examencommissie kan bevestigen dat je daadwerkelijk voldoet aan de vereisten voor een vrijstelling.

 

Ga terug naar de algemene informatiepagina over Recht en Bedrijfskunde.

Deze pagina is voor het laatst geüpdatet op 20 mei 2022.

Sluiten