Minor

Minor

Aan het begin van je derde studiejaar van Economie en Recht is er ruimte om een minor te volgen. Het doel van een minor is om je te verdiepen in een onderwerp buiten je eigen studie om, of om je juist te verdiepen in een onderwerp binnen je studie. Je hoeft deze minor niet per se op de EUR te doen. Je kan ook een minor volgen aan de Universiteit Leiden, of aan de Technische Universiteit Delft.

In de studie Economie en Bedrijfseconomie is er in blok 1 van Bachelor-3 de gelegenheid om een minor te volgen. In de studie Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht is deze gelegenheid in blok 1 en blok 2 van Bachelor-3. Je moet je aan het eind van Bachelor-2 inschrijven voor een minor. Hiervoor dien je een lijst te maken met welke vijf minors je interesse hebben. Aan de hand hiervan wordt elke studenten ingeloot voor een bepaalde minor. Soms kan het echter ook gebeuren dat je compleet wordt uitgeloot. Vul daarom altijd vijf minors in, zodat de kans dat je helemaal wordt uitgeloot zo klein mogelijk is.

Het is belangrijk om te weten dat je niet zomaar elke minor kan volgen. Welke minors je kan volgen staat uitgewerkt in een toelatingsmatrix. Deze matrices kun je via de volgende link bekijken: https://www.eur.nl/onderwijs/minoren/eur-student/toelatingsmatrix

De dubbelstudent kan in sommige gevallen een vrijstelling krijgen voor de minor voor Economie of Recht. Kijk voor meer informatie hierover onder het kopje ‘vrijstellingen’. Je kunt er dus voor kiezen om een minor te volgen voor zowel Economie als Rechten, indien je genoeg ECTS hebt gehaald. De meeste dubbelstudenten stellen echter een of allebei de minoren vrij.

Keuzeruimte

Blok 2 van Bachelor-3 Economie en Bedrijfseconomie bestaat uit een keuzeruimte. In deze ruimte kunnen keuzevakken gevolgd worden. Het aantal keuzevakken dat je als student moet volgen hangt af van de grootte van je minor. Een minor bedraagt of 12 ECTS, of 15 ECTS. Indien je minor 12 ECTS bedraagt, moet je 12 ECTS aan keuzevakken doen. Indien je minor 15 ECTS bedraagt, moet je 9 ECTS aan keuzevakken doen. Een overzicht van de keuzevakken kan worden gevonden op Osiris.

De dubbelstudent kan in sommige gevallen een vrijstelling krijgen voor de keuzeruimte. Voor meer informatie hierover kan je kijken onder het kopje ‘Vrijstellingen’.

 

Ga terug naar de algemene informatiepagina over Economie en Recht.

Deze pagina is voor het laatst geüpdatet op 16 maart 2022.

Sluiten