Vrijstellingen bachelorjaar 3

In de Bachelor-3 van de studies Economie en Bedrijfseconomie & (Fiscaal) Recht kunnen een aantal vrijstellingen worden aangevraagd:

Economie en Bedrijfseconomie

Je mag op basis van een behaalde Bachelor-1 van Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht vrijstelling aanvragen voor de eerste drie blokken uit je Bachelor-3 van Economie en Bedrijfseconomie. Je moet dan wel je werkcollege en je bachelorscriptie doen. Je kunt dus een vrijstelling krijgen voor de minor, de keuzeruimte en de major van Bachelor-3. Indien je alle blokken wilt vrijstellen, krijg je een vrijstelling van 36 ECTS. Als je als dubbelstudent deze hele vrijstelling benut, krijg je geen specialisatie op je bachelordiploma. Je doet dan de zogenaamde ‘vrije bachelor’. Als je niet je minor en de keuzeruimte volgt, maar wel een major (12 ECTS) doet, krijg je wel een specialisatie op je diploma. De keuze voor 24 of 36 ECTS aan vrijstellingen heeft geen invloed op de toelating tot de masterprogramma’s van de Erasmus School of Economics.

NB: sommige Bachelor-3 werkcolleges of masteropleiding hebben bepaalde voorkennisadviezen, die inhouden dat de stof van bepaalde B3-vakken wordt verondersteld. Het wordt in dat geval dringend aanbevolen de betreffende vakken in Bachelor-3 te volgen, in plaats van hier een vrijstelling voor aan te vragen.

Het blijkt uit ervaring dat de majorvakken toch vaak gevolgd worden door dubbelstudenten: majorvakken bieden namelijk een goede voorbereiding voor het werkcollege, de scriptie en de master. Bovendien staat een specialisatie goed op je bachelordiploma, zeker wanneer je in het gebied van deze specialisatie wilt gaan solliciteren. Een specialisatie toont immers je affiniteit met een bepaald vakgebied. Het is echter je eigen keuze of je je majorvakken vrijstelt of niet.

De vrijstelling voor de eerste drie blokken van Bachelor-3 kan worden aangevraagd bij de Examencommissie van de Erasmus School of Economics. Dit doe je door een nieuwe zaak te starten in jouw OSIRIS-account. Je vraagt je vrijstelling aan met behulp van het volgende template:

Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan de Dubbelstudie Economie en [Fiscaal] Recht, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Economie en Bedrijfseconomie als [Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht] afgerond kan worden. Inmiddels heb ik mijn Bachelor-1 van de studie [Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht] behaald. Op basis hiervan vraag ik u om vrijstelling te verlenen voor de [minor/de keuzeruimte/de drie majorvakken]. Bijgaand treft u een uitdraai van Osiris Online aan waarop u kunt kunt nagaan dat ik mijn Bachelor-1 [Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht] inderdaad behaald heb.”

Zorg ervoor dat je altijd een uitdraai van je cijferlijst voegt bij je aanvraag voor een vrijstelling, zodat de Examencommissie kan bevestigen dat je daadwerkelijk voldoet aan de vereisten voor een vrijstelling.

Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht

In blok 1 en blok 2 van de Bachelor-3 Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht staat een minor ingepland. Op basis van een afgeronde Bachelor-1 van Economie en Bedrijfseconomie kan hiervoor een vrijstelling worden aangevraagd. Deze vrijstelling vraag je aan bij de Examencommissie van de Erasmus School of Law. Dat doe je via dit formulier. Dit kan met behulp van het volgende template:

“Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan de Dubbelstudie Economie en [Fiscaal] Recht, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Economie en Bedrijfseconomie als [Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht] afgerond kan worden. Inmiddels heb ik mijn Bachelor-1 van de studie Economie en Bedrijfseconomie behaald. Om mijn bachelordiploma [Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht], heb ik echter een vrijstelling nodig voor mijn minor uit Bachelor-3 (15 ECTS). Bij dezen vraag ik u om hiervoor vrijstelling te verlenen op basis van mijn behaalde Bachelor-1 van Economie en Bedrijfseconomie. Bijgaand treft u een uitdraai van Osiris Online aan, waarop u kunt nagaan dat ik mijn Bachelor-1 van Economie en Bedrijfseconomie inderdaad behaald heb.”

Zorg ervoor dat je altijd een uitdraai van je cijferlijst voegt bij je aanvraag voor een vrijstelling, zodat de Examencommissie kan bevestigen dat je daadwerkelijk voldoet aan de vereisten voor een vrijstelling.

 

Ga terug naar de algemene informatiepagina over Economie en Recht.

Deze pagina is voor het laatst geüpdatet op 17 november 2022.

Sluiten