Bindend Studieadvies

Bindend Studieadvies (BSA) voor het programma Economie en Recht

“Welke BSA-eisen gelden voor de dubbelstudent?”

Volgens het Bindend Studieadvies moeten studenten aan de Erasmus Universiteit in hun eerste jaar minimaal 60 ECTS behalen. Omdat dubbelstudenten niet één maar twee studies volgen, geldt hiervoor een iets andere regeling:

Studenten Economie en Recht moeten in hun eerste studiejaar minimaal 60 ECTS behalen, in beide studies tezamen. Hierbij geldt dat minimaal 48 ECTS behaald moeten worden in de Bachelor-1 van Economie en Bedrijfseconomie. Je kunt dus 48 ECTS behalen met Economie, en dit aanvullen met 12 ECTS van B1-Rechten. Verder geldt dat alle vakken van de Bachelor-1 van Rechten aan het einde van het derde jaar van inschrijving behaald moeten zijn. Als je dus na drie jaar nog vakken uit Bachelor-1 Rechten hebt openstaan, kan je niet verder met de dubbelstudie.

 

“Kan ik niet-behaalde vakken compenseren voor het BSA?”

Als je een vak niet gehaald hebt, maar hoger hebt gehaald dan een 4,5, kan je dit vak compenseren. Hier gelden voor Economie en voor Rechten andere regels:

Economie: Binnen de studie Economie en Bedrijfseconomie wordt er gewerkt met clusters. Hier geldt dat binnen elk cluster één vijf kan worden gecompenseerd, mits het gewogen gemiddelde cijfer binnen dit cluster voldoende is. Uit welke vakken de verschillende clusters bestaan kan worden gevonden op Osiris.

Rechtsgeleerdheid: Binnen de Rechtenstudie geldt de volgende regeling. Maximaal twee afgeronden vijven (registratie Osiris) kunnen worden gecompenseerd met andere cijfers, als dit aan het eind van het studiejaar zorgt voor een onafgerond gemiddelde van een 6,0 of hoger.

Let op: van deze regeling kan alleen gebruik worden gemaakt wanneer compensatie ervoor zorgt dat er 60 ECTS worden behaald. Je kan dus alleen compenseren wanneer je dan alle vakken behaalt. Ook is dit alleen mogelijk voor eerstejaarsvakken.

 

Ga terug naar de algemene informatiepagina over Economie en Recht.

Deze pagina is voor het laatst geüpdatet op 17 november 2022.

Sluiten