Pensioenfederatie

Branche / Vakgebied
Juridisch, Economisch, Vermogensbeheer
Vereiste taal
Nederlands
Locatie
Den Haag

Over Pensioenfederatie

Wat doet de Pensioenfederatie?
De samenleving verandert op allerlei terreinen, denk aan de arbeidsmarkt, klimaat, digitalisering en klantbediening. Ook in de pensioensector zijn ingrijpende veranderingen gaande. Behalve de stelselwijziging gaat het onder meer om de zich doorzettende schaalvergroting bij pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties, de toenemende concurrentie van andere financiële organisaties en de komst van nieuwe spelers, ook uit het buitenland.
Deze veranderingen hebben effect op alle spelers op het pensioenterrein en op alle aspecten van de pensioenuitvoering. De Pensioenfederatie is dé vereniging die het hele ecosysteem van pensioen samenbrengt, onderling verbindt en vertegenwoordigt met haar missie ‘Samen voor een waardevol pensioen, nu en in de toekomst’.
 
Kwaliteit en reputatie
De Pensioenfederatie wordt gezien als dé autoriteit op pensioengebied. Onze kennis beslaat het hele pensioenterrein. Samen met onze leden initiëren wij sectorbrede aanpakken en kwaliteitsstandaarden die positief bijdragen aan de reputatie van de sector. Ten behoeve van een goede reputatie nemen wij ook actief deel aan het maatschappelijk debat en dragen we proactief de meerwaarde van een waardevol pensioen en pensioenfondsen uit. 
 
Kennis, netwerk en invloed
De Pensioenfederatie beschikt over actuele, diepgaande kennis op het hele pensioenterrein en deelt die kennis intensief met onze leden en stakeholders. Wij beschikken over een groot netwerk, nationaal en internationaal. Dit omvat alle partijen in de nationale pensioenketen en stakeholders op Europees terrein. De Pensioenfederatie is invloedrijk in de nationale en internationale lobby en slaagt er veelal in aankomende wetgeving beter uitvoerbaar en uitlegbaar te maken. Via ons hebben onze leden toegang tot dit externe netwerk. Maar ook binnen de vereniging kunnen leden hun netwerk uitbreiden door te participeren in de gremia van de vereniging.
 
Kosten en kansen
De veranderende vraag aan de pensioensector, zowel van stakeholders als deelnemers, maakt het (door)ontwikkelen van processen, producten en tools noodzakelijk. Daarin samenwerken met andere partijen in de pensioenketen levert synergie, efficiency en kostenvoordeel op. De Pensioenfederatie jaagt innovatie aan en creëert kansen voor haar leden.
Sluiten