Lid worden in Duplo

Je kunt jezelf inschrijven bij In Duplo door onderstaand formulier in te vullen.

Met dit formulier schrijf je je in voor In Duplo. Daarbij word je ook lid van de relevante andere studieverenigingen, mits zelf niet anders aangegeven. In het geval van de studie Economie & Recht zijn dat EFR en JFR, in het geval van de studie Recht & Bedrijfskunde zijn dat STAR en JFR. Oftewel, met één keer inschrijven en betalen word je lid van drie studieverenigingen!

Velden met een * zijn verplicht.

Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Pasfoto
Incassomachtiging

De contributie bedraagt € 25,- per jaar.

 

Hierbij meld ik me aan als lid van studievereniging In Duplo en ga ik akkoord met alle verbintenissen die daaruit voortvloeien. Daarnaast machtig ik In Duplo om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van In Duplo.

Het lidmaatschap blijft geldig tot wederopzegging. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk opgezegd worden, uiterlijk tot 1 september van het lopende verenigingsjaar. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Studiegegevens


Voorwaarden

Lees hier de Algemene voorwaarden.
Sluiten