Voorzitter

 

Voorzitter 2020-2021

Foske Vieveen

De Voorzitter is het hoofd van het bestuur en het externe gezicht van de vereniging. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de interne bestuurssamenwerking en de contacten met belangrijke partijen binnen de universiteit, waaronder Louis Visscher en Karel Boonzaaijer (de coördinatoren van de dubbelprogramma's), personen binnen de aangesloten faculteiten en andere studieverenigingen. Daarnaast zit de Voorzitter de bestuursvergaderingen en de ALV’s voor.

Contact: voorzitter@induplo.nl

Taken:

 • vertegenwoordigt de belangen van de vereniging en haar leden zowel in het formele als in het informele circuit;
 • zal contact onderhouden met de drie faculteiten: RSM, ESL en ESE;
 • ziet toe op de naleving en de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging;
 • is belast met het leiden van de ALV’s en de bestuursvergaderingen;
 • zal verantwoording afleggen op de ALV over het functioneren van het gehele bestuur;
 • zal het Studieverenigingenconvent van de ESE bijwonen en contact houden met de voorzitter van de JFR;
 • zal zitting nemen in Interfaculty Rotterdam;
 • is eindverantwoordelijk voor het contact met de alumnivereniging Ex Duplo;
 • zal contact onderhouden met de Beleidsadviescommissie en de Raad van Advies;
 • zal contact houden met de studievoorlichter;
 • zal wanneer nodig contact houden met de Universiteits- en Faculteitsraden;
 • draagt zorg voor het oplossen van eventuele problemen binnen het bestuur, binnen de vereniging of gerelateerd aan de vereniging;
 • zal alle termijnen en deadlines bewaken en waar nodig erbij bijdragen dat deze gehaald worden;
 • zorgt voor het openen en sluiten van activiteiten;
 • is verantwoordelijk voor het aanleveren van stukjes voor de almanakken van andere studieverenigingen;
 • zal in overleg met zijn bestuursleden een jaarverslag opstellen aan het eind van het academisch jaar.
Sluiten