• Windt Le Grand Leeuwenburgh

Voorzitter

Voorzitter 2017-2018

Wouter Homburg

De voorzitter is het hoofd van het bestuur en het externe gezicht van de vereniging. Hij of zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de interne bestuurssamenwerking en de contacten met belangrijke partijen binnen de universiteit, waaronder Louis Visscher (de coördinator van het mr.drs.-programma), personen binnen beide faculteiten en andere studieverenigingen. Daarnaast zit de voorzitter de bestuursvergaderingen en de ALV’s voor.

Contact: voorzitter@induplo.nl

Taken

 • De voorzitter vertegenwoordigt de belangen van de vereniging en haar leden zowel in het formele als in het informele circuit;
 • De voorzitter zal contact onderhouden met de beide faculteiten: ESL en ESE;
 • De voorzitter ziet toe op de naleving en de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging;
 • De voorzitter is belast met het leiden van de ALV’s en de bestuursvergaderingen;
 • De voorzitter zal verantwoording afleggen op de ALV over het functioneren van het gehele bestuur;
 • De voorzitter zal het Studieverenigingenconvent van de ESE bijwonen en contact houden met de voorzitter van de JFR;
 • De voorzitter zal zitting nemen in Interfaculty Rotterdam;
 • De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het contact met de alumnivereniging Ex Duplo;
 • De voorzitter zal contact onderhouden met de Beleidsadviescommissie en de Raad van Advies;
 • De voorzitter zal contact houden met de studievoorlichter;
 • De voorzitter zal wanneer nodig contact houden met de Universiteits- en
  Faculteitsraden;
 • De voorzitter draagt zorg voor het oplossen van eventuele problemen binnen het bestuur, binnen de vereniging of gerelateerd aan de vereniging;
 • De voorzitter zal alle termijnen en deadlines bewaken en waar nodig erbij bijdragen dat deze gehaald worden;
 • De voorzitter zorgt voor het openen en sluiten van activiteiten;
 • De voorzitter is verantwoordelijk voor het aanleveren van stukjes voor de almanakken van andere studieverenigingen;
 • De voorzitter zal in overleg met zijn bestuursleden een jaarverslag opstellen aan het eind van het academisch jaar.
Sluiten

Inloggen