Commissaris Externe Zaken

Commissaris Externe Zaken 2023-2024

Elisa Jaarsma

De Commissaris Externe Zaken is verantwoordelijk voor het contact en de samenwerking met de sponsoren en daarmee ook voor een zeer groot deel voor de inkomsten van de vereniging en de kennismaking van leden met mogelijk toekomstige werkgevers. In de zomer bezoekt zij alle huidige en potentiële sponsoren om kennis te maken en de sponsoren op de hoogte te stellen van de mogelijkheden exposure-items af te nemen en deel te nemen aan activiteiten van de vereniging. Hiervoor is het belangrijk goed contact te onderhouden met alle recruiters. Samen met de Externe Betrekkingen Commissie zet de Commissaris Externe Zaken daarnaast de formele activiteiten van In Duplo neer. Dit jaar organiseert de Commissaris Externe Zaken, samen met de Congrescommissie, ook het In Duplo-congres.

Contact: extern@induplo.nl

Taken:

  • streeft naar behoud van de sponsorcontracten met huidige partners;
  • zal contact leggen met nieuwe sponsoren teneinde een meer gevarieerd en uitgebreider sponsorbestand te bewerkstelligen;
  • zal de Externe Betrekkingen Commissie aansturen bij het opstellen van een database van informatie over oud-In Duplo-leden;
  • zal gebruikmaken van de contacten en ervaringen van leden van Ex Duplo;
  • zal relevante grote evenementen als de Businessweek, Erasmus Recruitment Days, Meesterweek en bedrijvendagen bezoeken;
  • is verantwoordelijk voor de organisatie van formele activiteiten en voor de formele aspecten van de studiereis;
  • zal ervoor zorgen dat verschillende contactmomenten met de bedrijven worden georganiseerd en naar wens van zowel de In Duplo-leden als de deelnemende bedrijven zullen verlopen;
  • zal als een schakel functioneren tussen de leden van de Externe Betrekkingen Commissie en haar bestuursgenoten in het voortraject van de organisatie van formele activiteiten.
  • zal verantwoordelijk zijn voor het In Duplo-congres en de daarbij behorende Congrescommissie.
Sluiten