• Loyens & Loeff

Commissaris Externe Zaken

Commissaris externe zaken 2017-2018

Stephanie Commandeur

De commissaris externe zaken is verantwoordelijk voor het contact en de samenwerking met de sponsoren en daarmee ook voor een zeer groot deel voor de inkomsten van de vereniging en de kennismaking van leden met mogelijk toekomstige werkgevers. In de zomer bezoekt hij of zij alle huidige en potentiële sponsoren om kennis te maken en de sponsoren op de hoogte te stellen van de mogelijkheden exposure-items af te nemen en deel te nemen aan activiteiten van de vereniging. Hiervoor is het belangrijk goed contact te onderhouden met alle recruiters. Samen met de externe betrekkingen commissie zet de commissaris externe zaken de formele activiteiten neer, net als activiteiten met Ex Duplo. Ook houden zij samen het oud-ledenbestand bij.

Contact: extern@induplo.nl

Taken

  • De commissaris externe zaken streeft naar behoud van de sponsorcontracten en hij tracht meer financiële steun per sponsor binnen te halen;
  • De commissaris externe zaken zal contact leggen met nieuwe sponsoren teneinde een meer gevarieerd en uitgebreider sponsorbestand te bewerkstelligen;
  • De commissaris externe zaken zal de externe betrekking commissie aansturen bij het opstellen van een database van informatie over oud-In Duplo-leden;
  • De commissaris externe zaken zal gebruikmaken van de contacten en ervaringen van leden van Ex Duplo;
  • Relevante grote evenementen als de Businessweek, Erasmus Recruitment Days, Meesterweek en bedrijvendagen zullen door de commissaris externe zaken bezocht worden;
  • De commissaris externe zaken is verantwoordelijk voor de organisatie van formele activiteiten en voor de formele aspecten van de studiereis;
  • De commissaris externe zaken zal ervoor zorgen dat verschillende contactmomenten met de bedrijven worden georganiseerd en naar wens van zowel de In Duplo-leden als de deelnemende bedrijven zullen verlopen;
  • De commissaris externe zaken zal als een schakel functioneren tussen de leden van de externe betrekkingen commissie en haar bestuursgenoten in het voortraject van de organisatie van formele activiteiten;
  • De commissaris externe zaken zal de externe betrekkingen commissie aansturen.
Sluiten

Inloggen