Raad van Toezicht

Raad van Toezicht 2023-2024

Foske Vieveen, Yvonne van Driel, Lucas van Megen & Elina Begemann

 

De Raad van Toezicht (RvT) is een ALV-commissie die het bestuur met raad terzijde staat en tegelijkertijd een oogje in het zeil houdt. De RvT bestaat uit vier oud-bestuurders, die in principe uit verschillende besturen afkomstig zijn. Naast kwartjaarlijkse vergaderingen met het bestuur wordt de RvT gedurende het hele jaar om advies gevraagd en vraagt zij actief informatie op bij het bestuur. Omdat de RvT uit oud-bestuurders van verschillende besturen bestaat, heeft zij een schat aan informatie en door de relatief lange zittingstermijn van een RvT-lid (in principe drie jaar) kan de RvT waken over de traditie en de langetermijnvisie waar nodig.

Contact: rvt@induplo.nl

Sluiten