Raad van Advies

Raad van Advies 2022-2023

Justus Mater, Steven Heisterkamp, Ralph Schuurman, Patrick van Oevelen, Fabian Teesink & Lara Mosselman; Louis Visscher & Mark de Mooij.

 

De Raad van Advies is betrokken bij de toekomst van de vereniging en helpt het bestuur met ideeën. De RvA adviseert over strategische - en langetermijnvraagstukken. Hiernaast zien ze toe op de realisering van een dynamisch meerjarenplan van de vereniging, de belangrijkste leidraad voor het langetermijnbeleid. Elk jaar wordt hier een nieuwe dakpan aan gelegd in samenwerking van bestuur, waarin voor de belangrijkste thema’s een strategisch pad is uitgestippeld. De Raad van Advies denkt mee met het bestuur over hoe deze doelen het best bereikt kunnen worden en geeft advies waar verbetering mogelijk is. Elk Raad van Advies lid is een sparringpartner van iemand in het bestuur. De RvA bestaat momenteel uit zeven (oud-)mr.drs.-studenten en de coördinatoren van de dubbelstudies. 

 

Contact: rva@induplo.nl

Sluiten