Raad van Advies

De Raad van Advies is betrokken bij de toekomst van de vereniging en helpt het bestuur met ideeën. De RvA adviseert over strategische - en langetermijnvraagstukken. Hiernaast zien ze toe op de realisering van het meerjarenplan van de vereniging, de belangrijkste leidraad voor het langetermijnbeleid. Voor de belangrijkste thema’s is hierin een strategisch pad uitgestippeld waarbij concrete jaarlijkse doelstellingen zijn geformuleerd. De Raad van Advies denkt mee met het bestuur over hoe deze doelen het best bereikt kunnen worden en geeft advies waar verbetering mogelijk is. Elk Raad van Advies lid is een sparringpartner van iemand in het bestuur. De RvA bestaat momenteel uit zes (oud-)mr.drs.-studenten en de coördinatoren van de dubbelstudies.

Contact: rva@induplo.nl

Raad van Advies 2020-2021

Stephanie Commandeur, Alycia Colijn, Luuk Hoogenboom, Pim van der Horst, Ramoe Jagesar en Lisa de Vries; Louis Visscher & Karel Boonzaaijer.

Sluiten