Raad van Advies

De Raad van Advies is betrokken bij de toekomst van de vereniging en helpt het bestuur met ideeën. De RvA adviseert over strategische - en langetermijnvraagstukken. Hiernaast zien ze toe op de realisering van een dynamisch meerjarenplan van de vereniging, de belangrijkste leidraad voor het langetermijnbeleid. Elk jaar wordt hier een nieuwe dakpan aan gelegd in samenwerking van bestuur, waarin voor de belangrijkste thema’s een strategisch pad is uitgestippeld. De Raad van Advies denkt mee met het bestuur over hoe deze doelen het best bereikt kunnen worden en geeft advies waar verbetering mogelijk is. Elk Raad van Advies lid is een sparringpartner van iemand in het bestuur. De RvA bestaat momenteel uit zeven (oud-)mr.drs.-studenten en de coördinatoren van de dubbelstudies. 

 

Contact: rva@induplo.nl

Raad van Advies 2021-2022

Stephanie Commandeur, Luuk Hoogenboom, Pim van der Horst, Steven Heisterkamp, Justus Mater, Ralph Schuurman en Lisa de Vries; Louis Visscher en Mark de Mooij.

Sluiten