Lustrumcommissie

De Lustrumcommissie is een unieke commissie binnen In Duplo. Eens in de vijf jaar viert de vereniging haar lustrum en het is de eer aan vijf enthousiaste commissieleden om het lustrumjaar tot een succes te brengen. Als lid van de Lustrumcommissie bedenk je een toepasselijk thema, organiseer je alle lustrumactiviteiten en draag je er zorg voor dat de leden het jaar niet meer snel zullen vergeten. Je bedenkt formele en informele activiteiten en bent heel erg vrij in je plannen. De Lustrumcommissie is al in maart van het voorafgaande collegejaar bij elkaar gebracht en begonnen met brainstormen. Eén ding is zeker: in de Lustrumcommissie wordt je jaar een feestje!

Contact: lustrum@induplo.nl

Lustrumcommissie 2019-2020

De Lustrumcommissie bestaat uit: Mats Frijlink, Linde Hasker (v), Vera Nuijens, Iris van der Heijdt en Austin Binda.

Sluiten