Kascontrolecommissie

Kascontrolecommissie 2023-2024

 

Joost Cankrien & Sam Goudriaan

 

De Kascontrolecommissie houdt toezicht op de financiële gang van zaken binnen In Duplo. Hiernaast voorziet de Kascontrolecommissie de Penningmeester van advies met betrekking tot het financiële beleid en vormt zij voor hem een belangrijk aanspreekpunt. Gedurende het boekjaar controleert de Kascontrolecommissie een aantal keer de boekhouding en assisteert zij bij de aangifte omzetbelasting. Tweemaal per jaar brengt de Kascontrolecommissie verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering omtrent de getrouwheid van de financiële verslaggeving en het functioneren van de Penningmeester. In beginsel neemt de Penningmeester na zijn décharge voor een periode van twee jaar zitting in de Kascontrolecommissie.

 

Contact: kasco@induplo.nl

Sluiten