• CMS

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie (kasco) houdt toezicht op de financiële gang van zaken binnen In Duplo. Hiernaast voorziet de kasco de penningmeester van advies met betrekking tot het financiële beleid en vormt zij voor hem een belangrijk aanspreekpunt. Gedurende het boekjaar controleert de kasco een aantal keer de boekhouding en assisteert zij bij de aangifte omzetbelasting. Tweemaal per jaar brengt de kasco verslag uit aan de algemene ledenvergadering omtrent de getrouwheid van de financiële verslaggeving en het functioneren van de penningmeester. In beginsel neemt de penningmeester na zijn décharge voor een periode van twee jaar zitting in de kasco.

Contact

kasco@induplo.nl

Kascontrolecommissie 2016-2017

De Kascontrolecommissie 2016-2017 bestaat (v.l.n.r.) uit: Elian Killeen, Arthur de Ruiter.

Sluiten

Inloggen