Congrescommissie

Congrescommissie 2023-2024

Elisa Jaarsma (B), Bas Wessels (V), Koen Postma, Ties van der Hout, Daniel Wilkens & Simeon Heerens

 

De Congrescommissie is, onder leiding van de Commissaris Externe Zaken verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijkse Congres van In Duplo: In Discussio. In Discussio is het grootste inhoudelijke evenement dat In Duplo voor haar leden organiseert. De Congrescommissie brainstormt over een thema, zoekt de interessantste sprekers uit en kiest zorgvuldig een gepaste locatie voor het evenement. Gedurende het jaar bestaan de taken van de commissie voornamelijk uit het contact onderhouden met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de evenementen (o.a. prominente figuren uit het bedrijfsleven, de advocatuur, de politiek en de academische wereld) en het verzorgen van de promotie. Als onderdeel van die promotie is er veel contact met de universiteit en de betrokken faculteiten. Daarnaast organiseert de Congrescommissie in samenwerking met externe (studenten- of jongeren)organisaties sprekersavonden. Hiermee komen In Duplo-leden in contact met anderen buiten de vereniging en kunnen thema's worden aangesneden of sprekers gehoord die buiten het vaste In Duplo stramien liggen.

 

Contact: congres@induplo.nl

Sluiten