Vrijstellingen bachelorjaar 1

In het eerste studiejaar kan de dubbelstudent Economie en Recht een vrijstelling krijgen:

Het vak Inleiding Fiscaal Recht (blok 7) uit de Bachelor-1 Rechtsgeleerdheid kan worden vrijgesteld op basis van het behaalde vak Fiscale Economie uit de Bachelor-2 van Economie en Bedrijfseconomie. Deze vrijstelling kan worden aangevraagd bij de Examencommissie van de Erasmus School of Law, nadat dat het vak Fiscale Economie is behaald. Bij deze aanvraag kan het volgende template worden gebruikt:

Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan de Dubbelstudie Economie & Recht, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Economie en Bedrijfseconomie als Rechtsgeleerdheid afgerond kan worden. Inmiddels heb ik onder andere het bachelorvak Fiscale Economie (4 ECTS), zoals dat in Bachelor 2 van de studie Economie en Bedrijfseconomie gedoceerd wordt, met een voldoende afgesloten. Bijgaand treft u een uitdraai aan van Osiris Online waarop u kunt nagaan dat ik dit vak inderdaad behaald heb. Ik heb het betreffende vak gemarkeerd. Op grond hiervan vraag ik een vrijstelling aan voor het B1-vak Inleiding Fiscaal Recht (7 ECTS).

 

Stuur bij het aanvragen van deze vrijstelling een uitdraai van je cijferlijst mee vanaf Osiris, waaruit blijkt dat je daadwerkelijk het vak Fiscale Economie hebt behaald.

NB: omdat het vak Fiscale Economie geen onderdeel vormt van het curriculum van de bacheloropleiding International Bachelor in Economics and Business Economics (IBEB), krijgen dubbelstudenten die IBEB doen geen vrijstelling voor het vak Inleiding Fiscaal Recht.

 

Ga terug naar de algemene informatiepagina over Economie en Recht.

Deze pagina is voor het laatst geüpdatet op 17 november 2022.

Sluiten