• Windt Le Grand Leeuwenburgh

Secretaris

Secretaris 2017-2018

Patrick van Oevelen

De secretaris is de rechterhand van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Hij of zij is verantwoordelijk voor de (niet-financiële) administratie van de vereniging. Hieronder valt onder meer het bijhouden van het ledenbestand (in samenwerking met de JFR en de EFR). Ook is de secretaris verantwoordelijk voor al het contact met de leden, in de vorm van bijvoorbeeld nieuwsbrieven maar ook berichten op social media. Hiermee is de secretaris het interne gezicht van de vereniging. Samen met de marketingcommissie verzorgt de secretaris de promotie van de vereniging. Daarnaast houdt de secretaris zich bezig met maatschappelijke projecten. Tot slot valt ook de website en het notuleren van bestuursvergaderingen en ALV’s onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.

Contact: secretaris@induplo.nl

Taken

  • Binnen het bestuur zal de secretaris het aanspreekpunt zijn voor verenigingsgerelateerde vragen van de studenten, binnen de vereniging is hij een secundair aanspreekpunt;
  • De secretaris zal het ledenbestand bijhouden en updaten, eventueel met controle via databestanden van de universiteit. Tevens is de secretaris verantwoordelijk voor de synchronisatie van de gegevens met andere verenigingen;
  • De secretaris zal trachten informatie te verkrijgen van de leden over de studievoortgang, afstudeerrichting en andere relevante studiegerelateerde informatie;
  • Alle uitgaande post zal door de secretaris verzorgd worden;
  • De secretaris is eindverantwoordelijk voor alle uitgaande en inkomende post;
  • De secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren bij bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en BAC-vergaderingen;
  • De secretaris is verantwoordelijk voor de marketing en zal met die taak de Marketingcommissie aansturen;
  • De secretaris zorgt voor de online promotie van activiteiten, hierbij maakt hij gebruik van de mailing, Facebook, SIN-Online, LinkedIn en de website.
  • De secretaris is verantwoordelijk voor de charity-activiteiten van de vereniging. Dit gebeurt in samenwerking met Erasmus 4 Rotterdam.
Sluiten

Inloggen