• PKF Wallast

Secretaris

Secretaris 2017-2018

Patrick van Oevelen

De Secretaris is de rechterhand van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Hij of zij is verantwoordelijk voor de (niet-financiële) administratie van de vereniging. Hieronder valt onder meer het bijhouden van het ledenbestand (in samenwerking met STAR, JFR en EFR). Ook is de Secretaris verantwoordelijk voor het contact met de leden, in de vorm van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Hiermee is de Secretaris het interne gezicht van de vereniging. Daarnaast houdt de Secretaris zich bezig met maatschappelijke projecten. Tot slot vallen ook de technische aspecten van de website en het notuleren van bestuursvergaderingen en ALV’s onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris.

Contact: secretaris@induplo.nl

Taken: de Secretaris:

  • zal binnen het bestuur het aanspreekpunt zijn voor verenigingsgerelateerde vragen van de studenten, binnen de vereniging is hij een secundair aanspreekpunt;
  • zal het ledenbestand bijhouden en updaten, eventueel met controle via databestanden van de universiteit;
  • is verantwoordelijk voor de synchronisatie van de gegevens met andere verenigingen;
  • zal trachten informatie te verkrijgen van de leden over de studievoortgang, afstudeerrichting en andere relevante studiegerelateerde informatie;
  • is eindverantwoordelijk voor alle uitgaande en inkomende post;
  • is verantwoordelijk voor het notuleren bij bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en BAC-vergaderingen;
  • De secretaris is verantwoordelijk voor de charity-activiteiten van de vereniging en de Charitycommissie. Dit gebeurt in samenwerking met Erasmus 4 Rotterdam;
  • zorgt voor de mailing;
  • is verantwoordelijk voor de alumni-activiteiten van de vereniging en de Alumnicommissie.
Sluiten

Inloggen