Secretaris

Secretaris 2023-2024

Anne Bierens

De Secretaris is de rechterhand van de Voorzitter. De Secretaris is verantwoordelijk voor de niet-financiële administratie van de vereniging. Hieronder valt onder meer het bijhouden van het ledenbestand. De Secretaris is verantwoordelijk voor het contact met de leden en zal als aanspreekpunt voor leden fungeren, hiermee is de Secretaris het interne gezicht van de vereniging. Daarnaast is de Secretaris bovendien verantwoordelijk voor het aanhalen en warmhouden van de contacten met alumni. De Secretaris heeft ook zetel in het bestuur van Alumnivereniging Ex Duplo. Dit jaar valt tevens de verantwoordelijkheid voor de Charity-pijler van In Duplo en de daarbij behorende Goede Doelen Commissie onder de Secretaris. Tot slot vallen ook de technische aspecten van de website en het notuleren van bestuursvergaderingen en ALV’s tot de taken van de Secretaris.

Contact: secretaris@induplo.nl

Taken:

 • houdt het ledenbestand bij. Tevens is de Secretaris verantwoordelijk voor de synchronisatie van de gegevens met andere verenigingen;
 • tracht informatie te verkrijgen van de leden over de studievoortgang, afstudeerrichting en andere relevante studiegerelateerde zaken;
 • is het aanspreekpunt voor verenigingsgerelateerde vragen van de studenten en bestuursgenoten;
 • is verantwoordelijk voor het notuleren bij beleidsdagen, bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en RvT-vergaderingen;
 • is verantwoordelijk voor alle post;
 • is eindverantwoordelijke voor de website;
 • is verantwoordelijk voor het contact met alumni;
 • is verantwoordelijk voor de Alumnicommissie en zal deze aansturen;
 • is verantwoordelijk voor het contact met Ex Duplo;
 • is verantwoordelijk voor de Goede Doelen Commissie;
 • int in samenwerking met de Penningmeester de contributie.
Sluiten