Secretaris

 

Secretaris 2020-2021

Hilke Schuurmans

 

De Secretaris is de rechterhand van de Voorzitter. De Secretaris is verantwoordelijk voor de niet-financiële administratie van de vereniging. Hieronder valt onder meer het bijhouden van het ledenbestand. De Secretaris is verantwoordelijk voor het contact met de leden en zal als aanspreekpunt voor leden fungeren, hiermee is de Secretaris het interne gezicht van de vereniging. Dit jaar is de Secretaris bovendien verantwoordelijk voor het aanhalen en warmhouden van de contacten met Alumni. De Secretaris heeft ook zetel in het bestuur van Alumnivereniging Ex Duplo. Dit jaar zal de Secretaris tevens verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de Consultingprojecten en –activiteiten. Tot slot vallen ook de technische aspecten van de website en het notuleren van bestuursvergaderingen en ALV’s tot de taken van de Secretaris.

Contact: secretaris@induplo.nl

Taken:

 • zal het ledenbestand bijhouden, welke nu via de website wordt geregeld. Tevens is de Secretaris verantwoordelijk voor de synchronisatie van de gegevens met andere verenigingen;
 • zal trachten informatie te verkrijgen van de leden over de studievoortgang, afstudeerrichting en andere relevante studiegerelateerde zaken;
 • zal het aanspreekpunt zijn voor verenigingsgerelateerde vragen van de studenten en bestuursgenoten;
 • is verantwoordelijk voor het notuleren bij beleidsdagen, bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en BAC- vergaderingen;
 • is verantwoordelijk voor alle post;
 • is eindverantwoordelijke voor de website;
 • is verantwoordelijk voor het contact met alumni;
 • is verantwoordelijk voor de consultingprojecten en –activiteiten;
 • is verantwoordelijk voor de Alumnicommissie en zal deze aansturen;
 • is verantwoordelijk voor de Consultingcommissie en zal deze aansturen;
 • is verantwoordelijk voor het contact met Ex Duplo.
Sluiten