• VEB

Penningmeester

Penningmeester 2017-2018

Yashvir Gangaram Panday

De penningmeester is de linkerhand van de voorzitter, hij of zij is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. De penningmeester stelt de begroting op en legt deze voor aan de ALV. Ook zorgt hij voor de inkomende en uitgaande kasstromen: hij of zij draagt zorg voor de facturering van sponsoren en de betalingen aan crediteuren. In samenwerking met de secretaris int de penningmeester ook eenmaal per jaar de contributie van de leden. De penningmeester houdt de financiële administratie bij en wordt hierop gecontroleerd door de kascontrolecommissie. Tot slot is de penningmeester verantwoordelijk voor de inventaris van de vereniging en de borrels van de vereniging. Dit jaar organiseert de penningmeester, samen met de congrescommissie, ook het In Duplo-congres en fit for the future.

Contact: penningmeester@induplo.nl

Taken

  • De penningmeester stelt een begroting op, waarbij in eerste instantie wordt uitgegaan van financiële resultaten van vorig jaar en verder wordt aangepast aan de hand van verwachte veranderingen in het nieuwe collegejaar. Op de WALV zal een begroting met uitgebreide toelichting worden gepresenteerd waarin financiële aspecten nader besproken worden;
  • De penningmeester onderhoudt het contact met de bank, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel;
  • De penningmeester is verantwoordelijk voor kamerbenodigdheden, beheer van de inventaris en de aanschaf van relatiegeschenken;
  • De penningmeester onderhoudt contact met kascontrolecommissie en zorgt voor tijdige en correcte informatieverstrekking;
  • De penningmeester beheert de BTW-administratie;
  • De penningmeester zal de contributie- en subsidiestructuur optimaliseren;
  • De penningmeester is te allen tijde verantwoordelijk voor de kas en de passen en de penningmeester zal indien mogelijk alle betalingen verrichten;
  • De penningmeester zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren van borrels;
  • De penningmeester zal verantwoordelijk zijn voor het In Duplo-congres en de daarbij behorende Congrescommissie.
Sluiten

Inloggen