Penningmeester

Penningmeester 2023-2024

Jasmijn Fidder

De Penningmeester is de linkerhand van de voorzitter. Hij of zij is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. De Penningmeester stelt de begroting op en legt deze voor aan de ALV. Ook zorgt hij voor de inkomende en uitgaande kasstromen: hij of zij draagt zorg voor de facturering van sponsoren en de betalingen aan crediteuren. In samenwerking met de Secretaris int de Penningmeester ook eenmaal per jaar de contributie van de leden. De Penningmeester houdt de financiële administratie bij en wordt hierop gecontroleerd door de Kascontrolecommissie. Dit jaar is de Penningmeester verantwoordelijk voor het organiseren van onderwijsactiviteiten met de Bachelorcommissie en het organiseren van onder andere de Formele Reis en diverse consultingprojecten in samenwerking met de Carrièrecommissie. Tot slot is de Penningmeester verantwoordelijk voor de inventaris van de vereniging en de borrels van de vereniging.

Contact: penningmeester@induplo.nl

Taken: 

  • stelt een begroting op, waarbij in eerste instantie wordt uitgegaan van financiële resultaten van vorig jaar en verder wordt aangepast aan de hand van verwachte veranderingen in het nieuwe collegejaar. Op de WALV zal een begroting met uitgebreide toelichting worden gepresenteerd waarin financiële aspecten nader besproken worden;
  • onderhoudt het contact met de bank, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel;
  • is verantwoordelijk voor kamerbenodigdheden, beheer van de inventaris en de aanschaf van relatiegeschenken;
  • onderhoudt contact met kascontrolecommissie en zorgt voor tijdige en correcte informatieverstrekking;
  • beheert de BTW-administratie;
  • zal de contributie- en subsidiestructuur optimaliseren;
  • is te allen tijde verantwoordelijk voor de kas en de passen en de penningmeester zal indien mogelijk alle betalingen verrichten;
  • zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren van borrels;
  • zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren van onderwijsactivteiten en draagt tevens verantwoordelijkheid voor de Bachelorcommissie;
  • zal verantwoordelijk zijn de Carrièrecommissie en de organisatie van de Formele Reis en diverse consultingprojecten.
Sluiten