• Habraken Rutten

Commissaris Marketing

Commissaris Marketing 2017-2018

Iris van der Heijdt

Het is de taak van de Commissaris Marketing om leiding te geven aan de Mediacommissie, de Almanakcommissie en de Marketingcommissie. De Mediacommissie is belast met het verzorgen van de inhoud van De Duplomaat, de Almanakcommissie heeft als taak het schrijven voor en het maken van de almanak en het doel van de Marketingcommissie is om de vereniging en haar activiteiten op de kaart te zetten, promotiemiddelen te verzorgen en voor eenheid in deze promotie te zorgen. De Commissaris Marketing is bovendien verantwoordelijk voor het vergaren van beeldmateriaal tijdens de diverse verenigingsactiviteiten. Ook draagt de Commissaris Marketing de verantwoording over de social media-accounts van de vereniging. De website zal samen met de Secretaris ingevuld worden, waarbij de Secretaris het IT-gedeelte verzorgt en de Commissaris Marketing items zal plaatsen.

 

Contact: marketing@induplo.nl

Taken

  • De Commissaris Marketing is verantwoordelijk voor de Almanakcommissie;
  • De Commissaris Marketing is verantwoordelijk voor de almanak;
  • De Commissaris Marketing is verantwoordelijk voor de Marketingcommissie en het marketingbeleid;
  • De Commissaris Marketing is verantwoordelijk voor de huisstijl van de vereniging;
  • De Commissaris Marketing is verantwoordelijk voor de Mediacommissie;
  • De Commissaris Marketing geeft deduplomaat.nl vorm;
  • De Commissaris Marketing is verantwoordelijk voor het op peil houden van het publicatiebeleid en de kwaliteit van de publicaties op deduplomaat.nl;
  • De Commissaris Marketing is verantwoordelijk voor het vermijden van spelfouten en onderhoudt hierover contact met de drukkerij en bestuursgenoten;
  • De commissaris marketing zal voor foto’s en eventueel filmmateriaal van verenigingsactiviteiten zorgen en dit beheren in het archief;
  • De Commissaris Marketing is verantwoordelijk voor de publicatie van de foto's.
Sluiten

Inloggen