Commissaris Marketing

Commissaris Marketing 2023-2024

Loïs Munk

Het is de taak van de Commissaris Marketing om leiding te geven aan de Mediacommissie, de Marketingcommissie en de Almanakcommissie. De Mediacommissie is belast met het verzorgen van de inhoud van De Duplomaat en het doel van de Marketingcommissie is om de vereniging en haar activiteiten op de kaart te zetten, promotiemiddelen te verzorgen en voor eenheid in deze promotie te zorgen. De Almanakcommissie verzorgt de jaarlijkse Almanak, waarin alle evenementen en herinneringen van het jaar worden opgenomen. De Commissaris Marketing is bovendien verantwoordelijk voor het vergaren van beeldmateriaal tijdens de diverse verenigingsactiviteiten. Ook draagt de Commissaris Marketing de verantwoording over de social media-accounts van de vereniging. De website zal samen met de Secretaris ingevuld worden, waarbij de Secretaris de backhand verzorgt en de Commissaris Marketing de forehand.

Contact: marketing@induplo.nl

Taken:

  • is verantwoordelijk voor de Marketingcommissie en het marketingbeleid;
  • is verantwoordelijk voor de huisstijl van de vereniging;
  • is verantwoordelijk voor de Mediacommissie;
  • geeft deduplomaat.nl vorm;
  • is verantwoordelijk voor het op peil houden van het publicatiebeleid en de kwaliteit van de publicaties op deduplomaat.nl;
  • is verantwoordelijk voor het vermijden van spelfouten en onderhoudt hierover contact met de drukkerij en bestuursgenoten;
  • zal voor foto’s en eventueel filmmateriaal van verenigingsactiviteiten zorgen en dit beheren in het archief;
  • is verantwoordelijk voor de publicatie van de foto's;
  • Is verantwoordelijk voor de Almanakcommissie en de daarbij behorende almanak.
Sluiten