Commissaris Interne Zaken

Commissaris Interne Zaken 2018-2019

Kyra Hanemaayer

De Commissaris Interne Zaken is verantwoordelijk voor alle informele activiteiten van de vereniging. Samen met de Reiscommissie worden de Eerstejaarsreis aan het begin van het jaar en de Studiereis in mei georganiseerd. In samenwerking met de Activiteitencommissie zet de Commissaris Interne Zaken alle informele activiteiten van In Duplo neer, zoals de activiteit tijdens de ESE take-off, het jaarlijkse pooltoernooi en de activiteiten voor de actieve leden. Zolang de begroting en de jaarplanning dit toelaten, is de Commissaris Interne Zaken vrij nieuwe activiteiten neer te zetten.

Contact: intern@induplo.nl

Taken: de Commissaris Interne Zaken:

  • zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren van alle informele activiteiten van de Studievereniging In Duplo;
  • zal de Activiteitencommissie aansturen;
  • zal de Reiscommissie aansturen;
  • zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de reizen voor leden van Studievereniging In Duplo;
  • zal samen met de commissaris Extern verantwoordelijk zijn voor het formele programma van de studiereis;
  • zal verantwoordelijk zijn voor het instrueren van de bestuursgenoten in verband met informele activiteiten;
  • zal als een schakel functioneren tussen de leden van de activiteiten- en reiscommissie en haar bestuursgenoten in het voortraject van de organisatie van informele activiteiten en de (in)formele aspecten van de reizen.
Sluiten