Study Association of Rotterdam School of Management

Het doel van STAR is om het studentenleven van studenten aan de RSM te verrijken. Dit wordt ondersteund door vier pijlers: carrièreondersteuning, sociale activiteiten, academische ondersteuning en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De overkoepelende pijler voor deze vier is: "Persoonlijke en Professionele ontwikkeling voor actieve leden."

Sluiten