In Discussio Congres

In Discussio Congres 2019

De energietransitie: Gas geven of afremmen?

Donderdag 11 april vindt het jaarlijkse In Discussio Congres weer plaats in het Erasmus Paviljoen. De avond zal in het teken staan van de energietransitie: moeten we gas geven, of afremmen? Meerdere veelbelovende sprekers zullen de avond vullen. De inschrijvingen voor het Congres zijn reeds gesloten. Je kan je alleen nog inschrijven voor de reservelijst.

De volgende sprekers zijn al bekend gemaakt:

Thierry Baudet

Hij is fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD) in de Tweede Kamer en Nederlands jurist. In 2012 behaalde hij zijn doctoraat in de rechten met zijn proefschrift ‘De aanval op de natiestaat’. Als Tweede Kamerlid maakt hij zich sterk voor een grootschalige verandering van Nederlandse politiek, hij wil graag het bestaande partijkartel openbreken. FVD heeft een sterke mening in het klimaat debat. Volgens Thierry Baudet zullen de klimaatmaatregelen de Nederlandse belastingbetaler miljarden euro’s kosten en zullen deze nagenoeg niks opleveren. Heeft de energietransitie dan wel nut?

Dilan Yesilgöz-Zegerius

Zij is onder andere woordvoerder energiebeleid en klimaat van de VVD-fractie. Ze is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Daarvoor was zij eigenaar en senior adviseur van Bureau DNW in Amsterdam en tevens raadslid in de hoofdstad.

Jan Rotmans

De heer Rotmans is als hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid verbonden aan onze Erasmus Universiteit. Tevens is hij medeoprichter van de organisatie Urgenda. Als oplettend mr.drs.-student kan het je niet ontgaan zijn dat Urgenda de rechtszaak tegen de Nederlandse Staat heeft gewonnen. Dit verplicht Nederland veel meer te doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen dan dat ze deed. Het moge dus duidelijk zijn dat de heer Rotmans een groot voorvechter is van een gezonde en duurzame samenleving. Naar zijn mening hebben we al veel te lang maar wat aangemodderd en is het nu tijd voor een rigoureuze transitie in Nederland. Of zoals hij het zegt: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.’

Dick Weiffenbach

Dick Weiffenbach is Global law leader Power & Utilities bij HVG Law en tevens Board Member Western European Market Segment Group Energy bij EY, hij is verantwoordelijk voor Power & Ultilities. Met een achtergrond als advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht en energierecht adviseert hij al jaren op het gebied van fusies en overnames in de energiesector.

Met de slogan ‘Building a Better Working World’ wil EY een actieve bijdrage leveren aan meer vertrouwen in het bedrijfsleven en duurzame groei. Hierin wordt de energietransitie waarschijnlijk een van de grootste opgaves van de mensheid waarbij de enige duurzame verandering moet komen vanuit het hart. Maar hoe zorgen we ervoor dat die verandering ook uit ons hart komt en dus succesvol verloopt?

 Kees-Jan Rameau

De heer Rameau is sinds 2008 één van de vier leden van de Raad van Bestuur van Eneco Groep, waar hij tevens Chief Strategic Growth Officer is. Voordat de heer Rameau bij Eneco in dienst trad, was hij actief op strategisch, financieel en operationeel gebied bij onder andere de Boston Consulting Group en McKinsey & Company. Hij studeerde technische natuurkunde in Delft en behaalde een MBA bij INSEAD in Fontainebleau. Kortom, een zeer deskundige spreker!

Saskia Lavrijssen

Professor Lavrijssen is hoogleraar Economic Regulation and Governance of Network Industries aan Tilburg University. Ze is met name gespecialiseerd in het mededingingsrecht, economische regulering en het energierecht. Dit zijn drie onderwerpen die natuurlijk naadloos aansluiten op ons congres. Als jurist denkt zij graag mee – samen met specialisten uit andere vakgebieden – over constructieve oplossingen voor de regulering en het bestuur van de energietransitie.

Diederik Samsom

Dhr. Samson staat bekend als een van de voormannen van de energietransitie en heeft als voorzitter van de sector gebouwde omgeving meegewerkt aan het klimaatakkoord. Na zijn periode als partijleider van de Partij van de Arbeid is hij aan de slag gegaan als zelfstandig adviseur op het gebied van energie.

Jan Peter Balkenende

Niemand minder dan Oud-Premier Jan Peter Balkenende zal deze avond openen.

Sluiten