Mastercommissie

Mastercommissie 2021-2022

Aron van Putte, Selma de Jong, Femke Boogaard en Wouter van der Plas

 

De dit jaar fonkelnieuwe Mastercommissie richt zich op de masterstudenten van In Duplo. De commissie streeft ernaar de masterfase van deze studenten te verrijken door het opzetten van Mastertracks. Studenten die zich opgeven voor zo'n track zullen gedurende het jaar een aantal trainingen aangeboden krijgen welke zich focussen op een bepaald vakgebied. Dit eerste commissiejaar zal er een track worden opgezet met Consultancy als leidraad: professionals uit het bedrijfsleven én de academische wereld duiden hierin de laatste inzichten uit de wondere wereld van de adviespraktijk. 

Door het veelzijdige karakter van de trainingen tracht de commissie een track neer te zetten die van toegevoegde waarde is voor iedere masterstudent. Deelnemende studenten ontvangen naast de trainingen bovendien een voorrangsrecht op de formele reis. Ook de organisatie van deze reis komt dit jaar voor rekening van de Mastercommissie. De formele activiteiten in een nog bekend te maken Europese stad vormen daarmee een buitenlandse afsluiting van de Mastertrack Consulting.

 

Contact: master@induplo.nl

Sluiten