Consultingcommissie

De consultingprojecten van In Duplo vallen onder de Commissaris Marketing en worden geregeld en geleid door de Consultingcommissie. Binnen deze commissie houd je jezelf bezig met het benaderen van mogelijke partners voor deze projecten en onderhoud je de contacten met de huidige partners. Partners kunnen zowel stichtingen als normale bedrijven zijn. Je houdt als commissie toezicht op lopende projecten: elk project valt onder één commissielid.

Contact: consulting@induplo.nl

Consultingcommissie 2021-2022

Vera Nuijens, Robin Croes, Emilia Polvliet en Luca Hellings

Sluiten