Beleidsadviescommissie

De beleidsadviescommissie (BAC) is een ALV-commissie die het bestuur met raad terzijde staat en tegelijkertijd een oogje in het zeil houdt. De BAC bestaat uit vier oud-bestuurders, die in principe uit verschillende besturen afkomstig zijn. Naast kwartjaarlijkse vergaderingen met het bestuur wordt de BAC gedurende het hele jaar om advies gevraagd en vraagt zij actief informatie op bij het bestuur. Omdat de BAC uit oud-bestuurders van verschillende besturen bestaat, heeft zij een schat aan informatie en door de relatief lange zittingstermijn van een BAC-lid (in principe drie jaar) kan de BAC waken over de traditie en de langetermijnvisie waar nodig.

Contact: bac@induplo.nl

Beleidsadviescommissie 2020-2021

De Beleidsadviescommissie bestaat uit: Nino van Zandwijk, Noud Eysink, Karsten de Neve en Mats Frijlink.

Sluiten