Veelgestelde vragen

Algemeen

Welke BSA-eisen gelden voor mij als mr.drs.-student?

Studenten moeten na het eerste jaar van inschrijving minimaal 60 ECTS hebben behaald van de Bachelor 1 van de opleiding Economie & Bedrijfseconomie / Bedrijfskunde en de Bachelor 1 van de opleiding Rechtsgeleerdheid tezamen, waarvan minimaal 48 ECTS uit de Bachelor 1 van de opleiding Economie & Bedrijfseconomie / Bedrijfskunde. Alle vakken van de Bachelor 1 van de opleiding Rechtsgeleerdheid (60 ECTS) moeten aan het einde van het derde jaar van inschrijving zijn behaald.

Kan ik niet-behaalde vakken compenseren voor het BSA?

Compenseerbare resultaten (cijfers tussen de 4,5 en 5,4) worden inderdaad meegerekend voor het BSA. Deze compenseerbare cijfers worden echter pas bij het behalen van het bachelordiploma vermeld op je cijferlijst als 'behaald'. Het wordt aangeraden om de regels met betrekking tot compenseren goed door te nemen wanneer dit op jou van toepassing is.

Bij Economie en Bedrijfseconomie kan binnen ieder cluster één vijf worden gecompenseerd, mits het gewogen gemiddelde cijfer voor dat cluster voldoende is. Zie voor meer informatie de regels van de examencommissie.

Bij Rechtsgeleerdheid kan in het tweede jaar binnen de beide clusters één vijf worden gecompenseerd, mits het gemiddelde cijfer voor dat cluster voldoende is. Enkele vakken zijn uitgesloten van compensatie. Zie voor meer informatie de regels van de examencommissie.

Moet ik per se het studieschema volgen?

Het studieschema van het mr.drs.-programma is een richtlijn. Wanneer de vakken in deze volgorde gevolgd worden, is het bijvoorbeeld duidelijk op welk moment je een vrijstelling aan kunt vragen. Bovendien is er zo ook het voordeel dat je bij Economie en Bedrijfskunde ongeveer gelijk loopt met de gewone studenten. Als je het mr.drs.-programma toch te zwaar vindt of je vindt rechten niet leuk, dan kun je daarmee stoppen en heb je geen achterstand bij Economie of Bedrijfskunde. Als je meer studiepunten per jaar aankunt dan waar het programma van uitgaat, mag dat vanzelfsprekend ook.

Je mag vakken in een andere volgorde doen. Je mag ook meer vakken doen dan in het tijdpad is aangegeven. Het tijdpad is louter indicatief: als je het op die wijze doet, is het in zes jaar te doen en heb je de vakken die je nodig hebt voor vrijstellingen op tijd binnen. Je mag ook je keuzevakruimte opvullen met aparte keuzevakken, in plaats van met vakken uit je andere studie. Je zult dan in totaal wel meer studiepunten moeten behalen dan wanneer je het basisprogramma volgt.

Let wel op dat als je een afwijkend studiepad volgt, het mogelijk is dat je in de knel komt met (al dan niet verplichte) colleges.

Kan ik vakken herkansen?

Zowel voor Economie en Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde als voor Rechtsgeleerdheid kun je vakken herkansen. Voor Economie en Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde geldt dat zowel de vakken die met een voldoende zijn afgesloten, als de vakken die met een onvoldoende zijn afgesloten, aan het einde van het jaar mag herkansen. In de B1 geldt een limiet van maximaal 3 vakken, in de B2 een limiet van maximaal 3 vakken en in de B3 mag er onbeperkt herkanst worden.

Bij de opleiding Rechtsgeleerdheid mogen er jaarlijks maximaal 2 vakken die met een onvoldoende zijn afgesloten (dat wil zeggen: met een 5,4 of lager) worden herkanst. Houd er rekening mee dat deze herkansingen ook in de zomervakantie plaatsvinden, uitgezonderd in de B1. In de B1 mag er een van de eerste drie vakken direct na de kerstvakantie worden herkanst en een van de vakken 4-8 in de zomervakantie.

Daarnaast hebben mr.drs.-studenten ruimere mogelijkheden voor hertentamens. Hiermee wordt bedoeld dat mr.drs.-studenten aan de examencommissie kunnen verzoeken om meer hertentamens te doen, waar vaak toestemming voor wordt gegeven.

Kan ik Fiscaal recht binnen het mr.drs.-programma volgen?

Ja, het is mogelijk om de opleiding Fiscaal Recht binnen het programma te volgen, in de vorm van vrijdagmiddagonderwijs. Je kan ook nog switchen naar Fiscaal Recht na je eerste jaar. Mr.drs.-studenten die hun B1 van Economie en Bedrijfseconomie hebben afgerond, kunnen een vrijstelling aanvragen voor blok 2.6 in de bachelor Fiscaal Recht. Dit betreft het vak ‘Bedrijfseconomie en Fiscaal Comptabele Toepassingen’.

 

Bedrijfskunde

Is het ook mogelijk om IBA te combineren met Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht?

Voorlopig is het nog niet mogelijk om IBA te combineren binnen het programma. 

Economie en Bedrijfseconomie of IBEB

Kan ik als mr.drs.-student op exchange of stage lopen binnen mijn bachelor Economie & Bedrijfseconomie?

Ja, dit is mogelijk. Net als andere economiestudenten heb je in het derde jaar de mogelijkheid naar het buitenland te gaan of stage te lopen, in plaats van een minor en keuzevakken te volgen. In die periode kun je echter geen of minder rechtenvakken volgen dus houd daar rekening mee in je studieplanning. Let op: het is voor mr.drs.-studenten niet verplicht een minor en keuzevakken te volgen, stage te lopen of op exchange te gaan, er kan immers een vrijstelling worden aangevraagd hiervoor op grond van je eerste bachelorjaar van Rechtsgeleerdheid.

Hoe lang zijn behaalde resultaten binnen de bachelor Economie & Bedrijfseconomie geldig?

Voor de voldoende afgesloten of gecompenseerde resultaten binnen de opleiding Economie en Bedrijfseconomie geldt een geldigheidsduur van zes jaar, evenals voor verleende vrijstellingen. Resultaten van tussentoetsen en opdrachten vervallen aan het eind van het betreffende studiejaar. De geldigheid van de resultaten kan verlengd worden door een onderbouwd verzoek aan de examencommissie.

Hoe lang zijn behaalde resultaten binnen de masters Economics & Business en Accounting, Auditing & Control geldig?

Voor de voldoende afgesloten resultaten binnen de Master geldt een geldigheidsduur van drie jaar. Deelresultaten vervallen uiterlijk aan het eind van het betreffende studiejaar.

 

Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht

Mag ik al tweede- en derdejaars rechtenvakken volgen als ik nog niet alle eerstejaars vakken heb afgerond?

Ja, je mag hogerejaars vakken volgen, mits je minimaal 30 ECTS hebt behaald van je eerste bachelorjaar. Het inleidende vak op een bepaald rechtsgebied moet zijn behaald alvorens de vervolgvakken op dat gebied mogen worden gevolgd.

Kan ik als mr.drs.-student op exchange of stage lopen binnen mijn bachelor Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht?

Ja, dit is mogelijk. Net als andere rechtenstudenten heb je de mogelijkheid naar het buitenland te gaan of stage te lopen. Het meest voor de hand liggend is om dit in plaats van de minor te doen (hoewel deze ook kan worden vrijgesteld). In die periode kun je echter geen of minder economievakken volgen, dus houd daar rekening mee in je studieplanning.

Sluiten