Fiscaal Recht en Bedrijfskunde

Voor meer informatie over een voorbeeld van het studiepad en een jaarindeling van de dubbelstudie Fiscaal Recht en Bedrijfskunde, zie hier:
Studieopbouw

Omdat het programma op dit moment onderhevig is aan veranderingen in het vakkenpakket verwijzen we naar deze website voor de meest recente informatie. Voor meer specifieke vragen kan je terecht bij Karel Boonzaaijer, de coördinator van de dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde (rechtenbedrijfskunde@law.eur.nl). Zodra er meer bekend is, zal die informatie ook hier verschijnen.

Vrijstellingen

Rechtsgeleerdheid (aanvragen bij de examencommissie van Erasmus School of Law via online formulier)

  • Aan het begin van het B3 van Fiscaal Recht staat een minor ingepland van 15 EC. Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde B1 van Bedrijfskunde. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het B1 van Bedrijfskunde hebt afgerond.

Template voor de in te vullen toelichting van het verzoek voor vrijstelling:

Minor Fiscaal Recht

Sinds het collegejaar ]beginjaar] neem ik deel aan de dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Bedrijfskunde als Fiscaal Recht afgerond kan worden. Inmiddels heb ik mijn eerste bachelorjaar van de studie Bedrijfskunde behaald. Om mijn bachelordiploma Fiscaal Recht aan te vragen, heb ik echter een vrijstelling nodig voor mijn minor uit Bachelor 3 (15 ECTS). Bij dezen vraag ik u om hiervoor vrijstelling te verlenen op basis van mijn behaalde eerste bachelorjaar Bedrijfskunde. Bijgaand treft u een uitdraai aan van Osiris Online waarop u kunt nagaan dat ik mijn eerste bachelorjaar Bedrijfskunde inderdaad behaald heb.

Bedrijfskunde (aanvragen bij examencommissie Rotterdam School of Management via online formulier)

  • Aan het begin van het B3 van Bedrijfskunde staat een minor ingepland van 15 EC. Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde B1 van Fiscaal Recht. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het B1 van Fiscaal Recht hebt afgerond.
  • Aan het begin van het B3 van Bedrijfskunde staat een keuzevak ingepland van 5 EC (Vanaf cursusjaar 2021/2022 beslaat deze keuzeruimte in het B3 van Bedrijfskunde 15 EC). Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde B1 van Fiscaal Recht. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het B1 van Fiscaal Recht hebt afgerond.
  • Voor het vak Ondernemingsrecht van 4 EC uit het B3 van Bedrijfskunde kun je vrijstelling aanvragen op basis van het door jou gehaalde vak Ondernemingsrecht van 7 EC uit het B3/B2 van Fiscaal Recht. Stuur bij je verzoek als bewijs een uitdraai uit Osiris mee waaruit blijkt dat je het bachelorvak Ondernemingsrecht van 7 EC met een voldoende hebt afgesloten.

Template voor de in te vullen toelichting van het verzoek voor vrijstelling:

Minor en keuzevak/keuzeruimte

Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan de dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Bedrijfskunde als Fiscaal Recht afgerond kan worden. Inmiddels heb ik mijn B1 van de studie Fiscaal Recht behaald. Op basis hiervan vraag ik u om vrijstelling te verlenen voor de minor en de keuzeruimte. Bijgaand treft u een uitdraai aan van Osiris Online waarop U kunt nagaan dat ik mijn B1 Fiscaal Recht inderdaad behaald heb.

Ondernemingsrecht

Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan de dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Bedrijfskunde als Fiscaal Recht afgerond kan worden. Inmiddels heb ik onder andere het bachelorvak Ondernemingsrecht (7 ECTS), zoals dat in de Bachelor Fiscaal Recht gedoceerd wordt, met een voldoende afgesloten. Bijgaand treft u een uitdraai aan van Osiris Online waarop u kunt nagaan dat ik dit vak inderdaad behaald heb. Ik heb het betreffende vak gemarkeerd. Op grond hiervan vraag ik een vrijstelling aan voor Ondernemingsrecht van de studie Bedrijfskunde (4 ECTS).

Sluiten