Economie en Recht

De Erasmus School of Economics (ESE) en Erasmus School of Law (ESL) bieden de Rotterdamse student al sinds 1997 de mogelijkheid om Economie en Bedrijfseconomie te kunnen combineren met Rechtsgeleerdheid. Vanaf academisch jaar 2017-2018 zal ook de combinatie van Economics and Business Economics (IBEB) met Rechtsgeleerdheid formeel mogelijk worden.

Voor meer informatie over een voorbeeld van het studiepad en een jaarindeling zie:

Vrijstellingen

Economie en Bedrijfseconomie

Op basis van het eerste bachelorjaar van de rechtenstudie is een aantal standaardvrijstellingen aan te vragen voor het derde bachelorjaar van de studie Economie en Bedrijfseconomie (of IBEB). Het is dus raadzaam om niet te veel vertraging op te lopen met de vakken uit het eerste Bachelorjaar van Rechtsgeleerdheid, zodat je op tijd deze vrijstellingen aan kunt vragen en je Bachelor Economie en Bedrijfseconomie of IBEB kunt afronden. Deze vrijstellingen in het derde jaar zijn:

  • Minor (12 ECTS) + Vrije keuzeruimte (12 ECTS)
  • Drie majorvakken (elk 4 ECTS)

Soms zijn vakken in de keuzeruimte aangemerkt als zijnde verplicht of worden ze geadviseerd bij bepaalde major seminars of masters. In principe heb je als mr.drs.-student een vrijstelling, en hoef je het vak dus niet te doen. In zulke gevallen is het verstandig die vakken toch te volgen.

Verzoeken om vrijstelling voor  kun je schriftelijk indienen bij de Examencommissie ESE. Voor dit ‘standaardpakket’ kun je één schriftelijk verzoek indienen. Van belang is dat je motiveert voor welke onderdelen (minor, majorvakken etc.) je vrijstelling verzoekt. Ook van belang is dat je de gehele B1 van rechten hebt afgerond (cijfers in OSIRIS) voordat je deze vrijstellingen aanvraagt.

Het blijkt dat voor de majorvakken toch vaak gevolgd worden door de mr.drs.-studenten omdat dit een goede voorbereiding is voor je master. Bovendien staat het goed een volledige major op je diploma te hebben staan, zeker wanneer je in dat betreffende vakgebied gaat solliciteren. Je kunt dan immers je affiniteit met dat vakgebied aantonen.

Vrijstellingen zijn aan te vragen door middel van het invullen van het verzoekformulier. Onderstaand vind je de in te vullen toelichting van het verzoek per vrijstelling. 

Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan het mr.drs.-programma, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Economie en Bedrijfseconomie als Rechtsgeleerdheid afgerond kan worden. Inmiddels heb ik mijn B1 van de studie Rechtsgeleerdheid behaald. Op basis hiervan vraag ik u om vrijstelling te verlenen voor de minor, de keuzeruimte en de 3 majorvakken. Bijgaand treft u een uitdraai aan van Osiris Online waarop U kunt nagaan dat ik mijn B1 Rechtsgeleerdheid inderdaad behaald heb.

Rechtsgeleerdheid

Op basis van het eerste bachelorjaar Economie en Bedrijfseconomie wordt een vrijstelling verleend voor de minor (15 ECTS). Daarnaast wordt voor het vak ‘Inleiding Fiscaal Recht’ in de nieuwe stijl (7,5 ECTS) een vrijstelling verleend op basis van het vak in het tweede jaar van de Bachelor Economie en Bedrijfseconomie: ‘Fiscale Economie’. De vrijstelling voor het vak 'Inleiding Fiscaal Recht' wordt niet verleend op het moment dat IBEB wordt gecombineerd met Rechtsgeleerdheid, aangezien binnen het programma van IBEB het vak 'Fiscale Economie' niet wordt gedoceerd.

In de Master van Rechtsgeleerdheid kun je vrijstelling krijgen voor het vrije keuzevak van 5 ects (als er zo’n keuzevak in je master zit) en voor 5 van de 10 ECTS van je scriptie. Die laatste vrijstelling vervalt met ingang van 1 september 2015. 

Vrijstellingen zijn alleen aan te vragen door middel van het invullen van het verzoekformulier. Onderstaand vind je de in te vullen toelichting van je verzoek per vrijstelling.

Inleiding Fiscaal Recht

Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan het mr.drs.-programma, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Economie en Bedrijfseconomie als Rechtsgeleerdheid afgerond kan worden. Inmiddels heb ik onder andere het bachelorvak Fiscale Economie (4 ECTS), zoals dat in Bachelor 2 van de studie Economie en Bedrijfseconomie gedoceerd wordt, met een voldoende afgesloten. Bijgaand treft u een uitdraai aan van Osiris Online waarop u kunt nagaan dat ik dit vak inderdaad behaald heb. Ik heb het betreffende vak gemarkeerd. Op grond hiervan vraag ik een vrijstelling aan voor het B1-vak Inleiding Fiscaal Recht (7.5 ECTS).

Minor Rechtsgeleerdheid

Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan het mr.drs.-programma, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Economie en Bedrijfseconomie als Rechtsgeleerdheid afgerond kan worden. Inmiddels heb ik mijn eerste bachelorjaar van de studie Economie en Bedrijfseconomie behaald. Om mijn bachelordiploma Rechtsgeleerdheid aan te vragen, heb ik echter een vrijstelling nodig voor mijn minor uit Bachelor 3 (15 ECTS). Bij dezen vraag ik u om hiervoor vrijstelling te verlenen op basis van mijn behaalde Bachelor Economie en Bedrijfseconomie. Bijgaand treft u een uitdraai aan van Osiris Online waarop u kunt nagaan dat ik mijn eerste bachelorjaar Economie en Bedrijfseconomie inderdaad behaald heb.

Sluiten