• Windt Le Grand Leeuwenburgh

Bedrijfskunde en Fiscaal Recht

De Rotterdam School of Management (RSM) en Erasmus School of Law (ESL) bieden de Rotterdamse student vanaf academisch jaar 2017-2018 de mogelijkheid om Bedrijfskunde te kunnen combineren met Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht.

Voor meer informatie over een voorbeeld van een jaarindeling, zie hier:

Vrijstellingen

Allereerst is er in plaats van het Bachelorwerkstuk van 7,5 ECTS van het B3 van Fiscaal Recht en de bachelorscriptie uit het B3 van Bedrijfskunde van 12 ECTS, de mogelijkheid om een gecombineerd bachelorwerkstuk te schrijven met goed te onderscheiden juridische en bedrijfskundige componenten. Dit gecombineerde werkstuk heeft een omvang van 14 ECTS, waarmee een vrijstelling van 5,5 ECTS op het totaal wordt gerealiseerd. Het werkstuk van 14 ECTS wordt bij beide opleidingen als onderdeel van het examenprogramma opgevoerd.

Bedrijfskunde

Op basis van het eerste bachelorjaar van de rechtenstudie is een aantal standaardvrijstellingen aan te vragen voor het derde bachelorjaar van de studie Bedrijfskunde. Het is dus raadzaam om niet te veel vertraging op te lopen met de vakken uit het eerste Bachelorjaar van Fiscaal Recht, zodat je op tijd deze vrijstellingen aan kunt vragen en je Bachelor Bedrijfskunde kunt afronden. Deze vrijstellingen in het derde jaar zijn:

  • Minor (15 ECTS)
  • Keuzevak (5 ECTS)
  • Voor het vak Ondernemingsrecht (4 ECTS) uit de B3 van Bedrijfskunde kun je vrijstelling aanvragen op basis van het behaalde vak Ondernemingsrecht  (7,5 ECTS) uit de B2 van Fiscaal Recht.

Verzoeken om vrijstelling voor Bedrijfskunde kun je schriftelijk indienen bij de Examencommissie RSM. Voor dit ‘standaardpakket’ kun je één schriftelijk verzoek indienen. Van belang is dat je motiveert voor welke onderdelen (minor, keuzevakken etc.) je vrijstelling verzoekt. Ook van belang is dat je de gehele B1 van Fiscaal Recht en het B2-vak Ondernemingsrecht hebt afgerond (cijfers in OSIRIS) voordat je deze vrijstellingen aanvraagt. Vrijstellingen zijn aan te vragen door middel van het invullen van het online verzoekformulier. Onderstaand vind je de in te vullen toelichting van het verzoek per vrijstelling.

Minor en keuzevakken

Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan de Double Degree in Recht en Bedrijfskunde, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Bedrijfskunde als Fiscaal Recht afgerond kan worden. Inmiddels heb ik mijn B1 van de studie Fiscaal Recht behaald. Op basis hiervan vraag ik u om vrijstelling te verlenen voor de minor en de keuzevakken uit de B3 van Bedrijfskunde. Bijgaand treft u een uitdraai aan van Osiris Online waarop u kunt nagaan dat ik mijn B1 Fiscaal Recht inderdaad behaald heb.

Bedrijfskunde

Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan de Double Degree in Recht en Bedrijfskunde, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Bedrijfskunde als Fiscaal Recht afgerond kan worden. Inmiddels heb ik onder andere het bachelorvak Ondernemingrecht (7,5 ECTS), zoals dat in Bachelor 2 van de studie Fiscaal Recht gedoceerd wordt, met een voldoende afgesloten. Bijgaand treft u een uitdraai aan van Osiris Online waarop u kunt nagaan dat ik dit vak inderdaad behaald heb. Ik heb het betreffende vak gemarkeerd. Op grond hiervan vraag ik een vrijstelling aan voor het B3-vak Ondernemingsrecht uit de Bachelor Bedrijfskunde (4 ECTS).

Fiscaal Recht

Op basis van het eerste bachelorjaar van Bedrijfskunde is een standaardvrijstelling aan te vragen voor de minor (15 ECTS) van de Bachelor Fiscaal Recht. Deze is aan te vragen door het online verzoekformulier in te vullen. Onderstaand vind je de in te vullen toelichting van het verzoek.

Sinds het collegejaar [beginjaar] neem ik deel aan de Double Degree in Recht en Bedrijfskunde, het programma waarbij in zes jaar zowel de studie Bedrijfskunde als Fiscaal Recht afgerond kan worden. Inmiddels heb ik mijn B1 van de studie Bedrijfskunde behaald. Op basis hiervan vraag ik u om vrijstelling te verlenen voor de minor uit de B3 van Fiscaal Recht. Bijgaand treft u een uitdraai aan van Osiris Online waarop u kunt nagaan dat ik mijn B1 Bedrijfskunde inderdaad behaald heb.

Sluiten