Huidige studenten

Het studiepad van een dubbelstudent ziet er anders uit dan dat van een reguliere student. Zo zijn er verscheidene vrijstellingen mogelijk, met name in het derde jaar van de Bachelor. Bovendien kiest een dubbelstudent twee Masters in plaats van één, waardoor de afweging gemaakt moet worden tussen goed op elkaar aansluitende Masterprogramma's, of juist een tweetal met een bijzondere hoek. In Duplo staat op allerlei wijzen klaar voor haar studenten, via bijvoorbeeld de Voorlichtingsavonden en de Studieadviescommissie.

Sluiten