Veelgestelde vragen

Welke voordelen heeft het volgen van één van beide dubbelstudieprogramma's boven het volgen van twee afzonderlijke studies?

Als dubbelstudent Economie of Bedrijfskunde en Recht schrijf je jezelf bij de universiteit in voor zowel de studie Economie en Bedrijfseconomie (of IBEB) of Bedrijfskunde als de studie Rechtsgeleerdheid (of Fiscaal Recht). Daarnaast schrijf je jezelf apart in voor het programma via Louis Visscher (Economie en Recht) of Mark de Mooij (Recht en Bedrijfskunde). Het voordeel daarvan is dat er een aantal zaken voor je geregeld worden. Zo wordt in het eerste jaar een combinatierooster voor je uitgezocht waarbij de onderwijsactiviteiten van de beide studies elkaar niet overlappen. Ook wordt er rekening gehouden met het feit dat tentamens elkaar niet overlappen, en je valt onder het bindend studieadvies (BSA) voor dubbelstudenten, in plaats van onder beide afzonderlijke BSA’s (zie hieronder). Daarnaast zijn er vrijstellingen vastgesteld voor de dubbelstudenten (zie hieronder).

Kunnen alle varianten van Economie / Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid gevolgd worden?

Binnen de dubbelstudie Economie en Recht is het mogelijk om te kiezen tussen verschillende varianten. Zo kan je ook in de plaats van Economie en Bedrijfseconomie, de Engelstalige variant volgen: IBEB (International Bachelor Economics & Business Economics), of Fiscale Economie.
Binnen de dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde is het niet mogelijk om IBA (International Business Administration) te volgen. 
Daarnaast is het mogelijk om Fiscaal Recht te kiezen in de plaats van Rechtsgeleerdheid. Deze switch kan je ook nog maken na het eerste jaar.
Je kan niet Fiscale Economie én Fiscaal Recht studeren, omdat je dan het voordeel van het breed opgeleid zijn mist.

Moet ik per se het programma volgen?

Zeker niet! Het studieschema van het dubbelprogramma is een richtlijn. Wanneer de vakken in deze volgorde gevolgd worden, is het bijvoorbeeld duidelijk op welk moment je een vrijstelling aan kunt vragen. Bovendien is er zo ook het voordeel dat je bij Economie en Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde ongeveer gelijk loopt met de gewone economie- of bedrijfskundestudenten. Als je het dubbelprogramma toch te zwaar vindt of je vindt Rechtsgeleerdheid niet leuk, dan kun je daarmee stoppen en heb je geen achterstand bij Economie en Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde. Als je meer ECTS per jaar aankunt, dan waar het programma van uitgaat, mag dat vanzelfsprekend ook.

Je mag vakken in een andere volgorde doen. Je mag ook meer vakken doen dan in het tijdpad is aangegeven. Het tijdpad is louter indicatief: als je het op die wijze doet, is het in zes jaar te doen en heb je de vakken die je nodig hebt voor vrijstellingen op tijd binnen. Je mag ook jouw keuzevakruimte opvullen met aparte keuzevakken, in plaats van met vakken uit jouw andere studie. Je zult dan in totaal wel meer studiepunten moeten behalen dan wanneer je het basisprogramma volgt.

Let wel op dat als je een afwijkend studiepad volgt, het mogelijk is dat je in de knel komt met (al dan niet verplichte) colleges.

Wat is het verschil tussen het PGL-systeem van Rechtsgeleerdheid en het vrijdagmiddagonderwijs?

De dubbelstudent neemt deel aan het vrijdagmiddagonderwijs, dus heeft alleen onderwijs op de vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00. Om te voorkomen dat dubbelstudenten colleges missen in verband met andere verplichtingen of roosterproblemen, worden de colleges ook digitaal ter beschikking gesteld. Daarnaast worden opdrachten en practica digitaal verstrekt en ingeleverd. Het PGL-systeem daarentegen vindt verspreid over de gehele week plaats en kent een groot aantal verplichtingen. Omdat dit voor de dubbelstudent niet is te combineren met de studie Economie en Bedrijfseconomie dan wel Bedrijfskunde is ervoor gekozen hen deel te laten nemen aan het vrijdagmiddagonderwijs. Op deze manier is het voor de dubbelstudent toch mogelijk om kwalitatief goed en volwaardig aan beide studies deel te nemen.

Heb ik nog wel tijd over naast mijn twee studies? Bijvoorbeeld om lid te worden van een vereniging of voor een bijbaantje?

In Duplo'ers studeren voltijds Economie en Bedrijfseconomie (of IBEB) of Bedrijfskunde en doen regelmatig een rechtenvak naast hun economie- of bedrijfskundestudie. In de periodes waarin de dubbelstudenten met beide studies tegelijk bezig zijn, zal het dus drukker zijn, omdat er meer onderwijsactiviteiten zijn en omdat er meer stof bestudeerd moet worden dan bij één studie. Vanzelfsprekend moet je dus ook meer tentamens afleggen. De ervaring leert echter dat de gemiddelde dubbelstudent niet meer tijd aan de twee studies kwijt is dan de gemiddelde Economie/Bedrijfskunde- of Rechtsgeleerdheidstudent aan één studie.

Wat is het bindend studieadvies voor de dubbelstudies?

Studenten moeten na het eerste jaar van inschrijving minimaal 60 ECTS hebben behaald van de Bachelor 1 van de opleiding Economie en Bedrijfseconomie (of IBEB) of Bedrijfskunde en de Bachelor 1 van de opleiding Rechtsgeleerdheid (of Fiscaal Recht) tezamen, waarvan minimaal 48 ECTS uit de Bachelor 1 van de opleiding Economie en Bedrijfseconomie (of IBEB) of Bedrijfskunde. Na het tweede jaar van inschrijving moeten alle 60 ECTS van de Bachelor 1 van de opleiding Economie en Bedrijfseconomie (of IBEB) of Bedrijfskunde zijn behaald. Alle vakken van de Bachelor 1 van de opleiding Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht (60 ECTS) moeten aan het einde van het derde jaar van inschrijving zijn behaald.

Welke vrijstellingen gelden er voor het dubbelprogramma Economie en Recht?

Er zijn enkele vrijstellingen binnen het dubbelprogramma Economie en Recht. Er zit namelijk bij sommige vakken overlap tussen de twee studies die je volgt, waardoor je niet beide vakken hoeft te volgen. 

Aan het begin van het derde jaar van Rechten volg je normaliter een minor. Hiervoor kun je vrijstelling aanvragen op basis van je B1 Economie en Bedrijfseconomie. Andersom kan je ook je minor- en major ruimte bij Economie vrijstellen. Je hoeft in B3 dan alleen het werkcollege en de bachelorthesis te doen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen wél een minor te doen, bijvoorbeeld in het buitenland! Ook kan je dit moment gebruiken om op exchange te gaan of een stage te doen. Daarnaast kan het volgen van een major je ook helpen bij je masterkeuze.

Wat houdt de 7.0-norm in?

Om te starten met de dubbelstudie geldt het dringende advies dat je minimaal een 7.0 gemiddeld staan op je eindlijst van de middelbare school. Dit wordt bepaald aan de hand van alle afgeronde cijfers van gemeenschappelijk-, profiel- en hoogste cijfer keuzedeel. Wanneer je hier niet aan voldoet, wordt het sterk afgeraden om direct aan het programma te starten, omdat de ervaring leert dat studenten die niet aan dit gemiddelde cijfer voldoen een veel kleinere kans hebben op studiesucces. Je kunt jezelf natuurlijk wel altijd inschrijven voor de opleiding Economie en Bedrijfseconomie (of Fiscale Economie of IBEB), Bedrijfskunde of Rechtsgeleerdheid (of Fiscaal Recht). Als je aan het Bindend Studieadvies (BSA) van Economie, Bedrijfskunde of Rechten voldoet, en het idee hebt dat je er nog een tweede studie naast kunt doen (bijvoorbeeld omdat je een gemiddelde van 7.0 of hoger hebt gehaald), kun je altijd na een jaar nog besluiten om het dubbelprogramma te gaan volgen.

Krijg ik 6 jaar studiefinanciering?

Voor dubbelstudenten geldt dat er geen afwijkende regeling is. Dubbelstudenten hebben dus dezelfde rechten als studenten die een enkele studie doen.

Hoeveel collegegeld moet ik betalen?

Je hoeft maar één keer collegegeld te betalen voor beide studies. Zolang je nog geen opleiding hebt afgerond, val je voor beide opleidingen onder het reguliere, ‘wettelijke’ tarief. Zodra je de eerste opleiding afrondt, val je voor de tweede opleiding onder het zogenaamde ‘instellingstarief’, dat hoger kan zijn. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft besloten dit tarief voor het dubbelprogramma Economie of Bedrijfskunde en Recht gelijk te stellen aan het wettelijke tarief.

Hoe kan ik me aanmelden voor de dubbelstudie?

Voor toelating tot het programma moet je voldoen aan de toelatingseisen van de opleidingen Economie en Bedrijfseconomie/Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid. Een volledige inschrijving voor het dubbelprogramma Economie of Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid bestaat uit twee onderdelen:

  1. Inschrijven en aanmelden voor een opleiding doe je voor 1 mei via Studielink. Je bereikt Studielink via www.eur.nl/studielink. Rond eerst de inschrijving af voor ‘Economie en Bedrijfseconomie’ of 'Bedrijfskunde', ga dan terug naar de startpagina van Studielink en kies voor ‘nieuw inschrijvingsverzoek’. Nu schrijf je jezelf ook voor ‘Rechtsgeleerdheid’ in. Belangrijk: schrijf je voor beide studies voor de voltijdvariant in. Je hoeft geen van beide studies als hoofdstudie aan te merken, maar het is niet erg als je dat wel doet. Voor beide studies bestaat geen Numerus Fixus.
  2. Je stuurt een e-mail aan de heer mr.dr. L.T. Visscher, e-mail: visscher@law.eur.nl (voor Economie en Recht) of Mark de Mooij, e-mail: rechtenbedrijfskunde@law.eur.nl (voor Recht en Bedrijfskunde) waarin je aangeeft dat je het programma wilt gaan volgen.
Sluiten