• De Brauw

Opbouw programma

Voor studenten die op of na 1 september 2012 aan het dubbelprogramma Economie/Bedrijfskunde en Recht beginnen, zal de rechtenstudie via het vrijdagmiddagprogramma gevolgd volgen, waardoor er veel vrijheid is bij het bepalen hoeveel en welke vakken in welk jaar gedaan worden. Als uitgangspunt kan de volgende opbouw worden gehanteerd:

  • Jaar 1: B1 Economie/Bedrijfskunde en 3 B1-rechtenvakken. Totaal 82.5 ECTS;

  • Jaar 2: B2 Economie (NB: 12 ECTS doorschuiven naar jaar 3) / Bedrijfskunde en 4 B1-rechtenvakken. Totaal 78 ECTS. NB: dubbelstudenten die minimaal 30 ECTS aan B1-rechtenvakken hebben gehaald, mogen alvast B2/B3-vakken gaan doen. Het inleidende vak van een bepaald rechtsgebied moet zijn behaald alvorens verdiepende B2/B3-vakken mogen worden gedaan. Om deze optie mogelijk te maken om vanaf jaar 2 alvast B2-vakken te kunnen doen, moeten er in jaar 1 dus al 4 rechtenvakken worden gedaan. Zie de schema’s hieronder voor de aanbevolen vakken;

  • Jaar 3: B3 Economie (NB: maximaal 36 ects vrijstelling) / Bedrijfskunde, 12 ects B2-vakken Economie / Bedrijfskunde; 6 B2-vakken Rechten (+ vrijstelling B1-vak Inleiding Fiscaal recht). Totaal 81 ECTS;

  • Jaar 4: Master Economie/Bedrijfskunde plus 2 B2-rechtenvakken. Totaal 75 ECTS;

  • Jaar 5: B3-vakken rechten. Totaal 45 (!) ECTS. Dit lage aantal ECTS geeft ruimte voor opvang van mogelijke vertraging in enkele vakken of bij het afronden van de scriptie van de Master Economie/Bedrijfskunde;

  • Jaar 6: Master Rechtsgeleerdheid.

Grafisch kunnen de indelingen van de verschillende programma's hieronder gevonden worden:

Sluiten

Inloggen