Opbouw programma

Er is binnen de dubbelprogramma's veel vrijheid in het bepalen hoeveel en welke vakken in welk jaar gedaan worden. 

Grafisch kunnen de indelingen van de verschillende programma's hieronder gevonden worden. Deze kunnen als uitgangspunt worden gebruikt. 

Economie & Rechten:

 • Jaar 1: B1 Economie en 3 B1-rechtenvakken. Totaal 82.5 ECTS;

 • Jaar 2: B2 Economie (NB: 8 ECTS doorschuiven naar jaar 3) en 4 B1-rechtenvakken. Totaal 82 ECTS. NB: dubbelstudenten die minimaal 30 ECTS aan B1-rechtenvakken hebben gehaald, mogen alvast B2/B3-vakken gaan doen. Het inleidende vak van een bepaald rechtsgebied moet zijn behaald alvorens verdiepende B2/B3-vakken mogen worden gedaan. Om deze optie mogelijk te maken om vanaf jaar 2 alvast B2-vakken te kunnen doen, moeten er in jaar 1 dus al 4 rechtenvakken worden gedaan. Zie de schema’s hieronder voor de aanbevolen vakken;

 • Jaar 3: B3 Economie (NB: maximaal 36 ects vrijstelling), 8 ECTS B2-vakken Economie en 6 B2-vakken Rechten (+ vrijstelling B1-vak Inleiding Fiscaal recht). Totaal 77 ECTS;

 • Jaar 4: Master Economie plus 2 B2-rechtenvakken. Totaal 75 ECTS;

 • Jaar 5: B3-vakken rechten. Totaal 45 (!) ECTS. Dit lage aantal ECTS geeft ruimte voor opvang van mogelijke vertraging in enkele vakken of bij het afronden van de scriptie van de Master Economie;

 • Jaar 6: Master Rechtsgeleerdheid.

Bedrijfskunde & Rechten:

 • Jaar 1: B1 Bedrijfskunde, 3 B1-rechtenvakken en Juridische academische vaardigheden (JAV) rechten. Totaal 81-86 ECTS. (De opdrachten van Juridische Academische Vaardigheden kunnen ook (deels) worden doorgeschoven naar jaar 2);

 • Jaar 2: B2 Bedrijfskunde (NB: 17 ECTS doorschuiven naar jaar 3), 5 B1-rechtenvakken en JAV opdrachten jaar 1. Totaal 78-83 ECTS. NB: dubbelstudenten die minimaal 30 ECTS aan B1-rechtenvakken hebben gehaald, mogen alvast B2/B3-vakken gaan doen. Het inleidende vak van een bepaald rechtsgebied moet zijn behaald alvorens verdiepende B2/B3-vakken mogen worden gedaan. Om deze optie mogelijk te maken om vanaf jaar 2 alvast B2-vakken te kunnen doen, moeten er in jaar 1 dus al 4 rechtenvakken worden gedaan. Zie de schema’s hieronder voor de aanbevolen vakken;

 • Jaar 3: B3 Bedrijfskunde, 12 ECTS B2 Bedrijfskunde en 5 B2-vakken Rechten. Totaal 77 ECTS;

 • Jaar 4: 8 B2- en B3-vakken van Rechten plus de JAV van jaar 2 en 3. Totaal 70 ECTS;

 • Jaar 5: Master Bedrijfskunde;

 • Jaar 6: Master Rechtsgeleerdheid.

Sluiten