Aankomende studenten

Algemeen

De dubbelprogramma's Economie & Recht en Recht & Bedrijfskunde zijn uniek in Nederland. In zes jaar worden twee volledige studies (bachelors masters) afgerond. 

Binnen de programma's kan de keuze worden gemaakt uit:

  • Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht
  • Economie en Bedrijfseconomie of IBEB (internationale variant)
  • Ook kan Fiscale Economie worden gestudeerd, echter niet in combinatie met Fiscaal Recht.

De programma's zijn flexibel: de studenten kunnen (tot op bepaalde hoogte) hun eigen jaarindelingen bepalen. 

Wel geldt er in het eerste jaar een bindend studieadvies van 60 studiepunten (waarvan minimaal 48 punten voor Economie of Bedrijfskunde). Daarnaast moet het eerste jaar van Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht uiterlijk in het derde studiejaar worden afgerond.

Economie/Bedrijfskunde

Voor Economie en Bedrijfskunde wordt het voltijdonderwijs gevolgd. Dit betekent dat je als dubbelstudent dezelfde hoorcolleges en werkgroepen volgt als studenten die alleen Economie of Bedrijfskunde studeren.

Rechtsgeleerdheid/Fiscaal recht

De Bachelor Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht wordt gevolgd in het vrijdagmiddagonderwijs, wat betekent dat elke vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur de studiestof van de voorgaande week wordt behandeld. Dit college wordt ook online aangeboden. Voltijdstudenten Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht hebben gedurende de week eenmaal hoorcollege en tweemaal onderwijsgroep, voor dubbelstudenten wordt de stof van deze drie momenten dus samengevat in vier uur.

Sluiten