Aankomende studenten

Het dubbelprogramma voor Economie en Recht heeft als uitgangspunt dat studenten de opleiding Economie en Bedrijfseconomie in voltijd volgen en er gaandeweg steeds meer vakken Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht bij doen. Ditzelfde geldt voor de Double Degree in Recht en Bedrijfskunde, waarbij de focus in de beginjaren op de studie Bedrijfskunde ligt. De B1 van Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht moet uiterlijk in het derde studiejaar worden afgerond, en de hele Bachelor van Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht moet zijn afgerond alvorens aan de Master Rechtsgeleerdheid kan worden begonnen. 

De Bachelor Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht wordt gevolgd in het vrijdagmiddagonderwijs, wat betekent dat elke vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur de studiestof van de voorgaande week wordt behandeld. Voltijdstudenten Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht hebben gedurende de week eenmaal hoorcollege en tweemaal onderwijsgroep, voor dubbelstudenten wordt de stof van deze drie momenten dus samengevat in vier uur.

Sluiten